ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެމްއެންޑީއެފަށް

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކަލް ޑްރިލްގެ ތެރެއިން -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް(އެމްއެންޑީއެފް) އާ ރައީސުލްޖުމޫހުރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހަވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ ދިވެހި ސިފައިން ކުރެއްވި މަތިވެރި ޖިހާދާއި ގައުމަށްޓަކައިވި ގުރުބާނީއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ދުވަހަކަށްވާތީ މި އަހަރުން ފެށިގެން ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން އެމްއެންޑީއެފުން ކުރައްވާ ގޮތަށް ރައީސް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ ކުލީ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ދިވެހީންގެ ޚާއިނުންގެ ބަޔަކު މާލެއަށް ހަމަލާދިން ދުވަހެވެ.

ދިވެހީން ސިއްސުވާލި އެ އުދުވާނީ ހަމަލާގައި މަރުވި 19 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދީނާއި ގައުމުގެ ދިފާއުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަނިކޮށް ޝަހީދުވި އަށް ސިފައިންނާއި ބާޣީންގެ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި އާންމުންގެ 11 މީހުންނެވެ.

comment ކޮމެންޓް