ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ ފެންސް ބޯވާރެޔާއި ވަޔާއެކު ވެއްޓި ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް!

ޓަވަރުގެ ސޭފްޓީ ނެޓް ފެންސް ވެއްޓެނީ -- ފޮޓޯ/ އެމްވީ ކްރައިސިސް

މިއަދު ހަވީރު ބޯވާރެޔާއި، ގަދަ ވަޔާއެކު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ އެޕޯލޯ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ ސޭފްޓީ ފެންސް ވެއްޓި ނުރައްކާވެއްޖެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯ އަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެންމެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުނު ވަގުތު އެ އިމާރާތުގެ ބޭރުން ރައްކާތެރިކަމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފެންސު އެކީ މަގަށް އަރި އަޅައިލައި ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

އެ ވަގުތު ވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލްތައް އައީ ދުއްވަމުންނެވެ. އެއީ ހުޅުމާލެ ރީތިގަސް މަގުގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ޓަވަރެކެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް