ހޫނު ގަދަވުމުން މުރަކަތައް ހުދުވާން ފަށައިފި

މުރަކަ ފަރެއް ހުދުވެފައި: ހޫނު ގަދަވުމުން މުރަކަތައް ހުދުވާން ފަށައިފައިވާ ކަމަށް އެމްއާރްއައި އިން ބުނޭ --- ފޮޓޯ/ ދަ ޓެލްގްރާފް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން މުރަކަތައް ހުދުވާން ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާޗް އިންސްޓިއުޓް (އެމްއާރްއައި)އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

އެމްއާރްއައިއިން މިއަދު އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މުރަކަތައް ހުދުވުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި އަދި މިހާރު ވެސް ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މުރަކަތައް ހުދުވާން ފަށައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެފަދަ ހާދިސާއެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އެމްއާރްއައިއިން ނެރުނު ފޯކާސްޓު ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް މިހާރު އޮތީ 'ވޮޗް ލެވެލް' ގައެވެ.

އެމްއާރްއައިން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 12 ހަފުތާ ތެރޭގައި 'އެލާޓް ލެވެލް 2' އަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ލާފަކޮށްފައެވެ. އެއާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ހަފުތާ ތެރޭ 'ވޮޗް ލެވެލް'އިން 'ވޯނިން ލެވެލްއަށް'އަށް އަރާނެ ކަމަށް އެ ފޯކާސްޓުން ދައްކައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާއިރު، ގާ ހުދު ވުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާކަން ފާހަގަކުރެވޭނެ ނަމަ އެކަން އެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެމްއާރްއައިއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ގާ ހުދުވުމަށް މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދުނިޔެ ހޫނުވުމެވެ. އެ އިދާރާއިން މީގެ ކުރިން ބުނީ ކަނޑުފަޅުތަކާއި ފަރުތަކަކީ ސީދާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދާ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ ފަރުތަކުގެ ގާތައް ހުދުވުމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މިހާތަނުގައި ރާއްޖޭގެ މުރަކަތައް ހުދުވުމުގެ ހާދިސާތައް ދިމާވިއެވެ.

comment ކޮމެންޓް