ރ. ދެކުނު އެއާޕޯޓު ބެރިޔަންފަރުގައި އަޅަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ރ. ބެރިޔަންފަރު: ރ. ދެކުނު އެއާޕޯޓު އަޅާނީ ބެރިޔަންފަރުގައިކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ވަނީ އިއުލާނު ކުރައްވާފައި --

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އަޅަން މި ސަރުކާރުން ނިންމި އެއާޕޯޓު އެ އަތޮޅު ބެރިޔަންފަރުގައި އަޅަން ނިންމާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހް މިއަދު ވިދާޅުވީ ވައިގެ މަގުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރ އަތޮޅުގެ ދެކުނުގައި އަޅަން ނިންމި އެއާޕޯޓު ބެރިޔަންފަރުގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތަށް އިތުރު ކުރެވޭ އެއާޕޯޓު އަޅާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ އަތޮޅު ބެރިޔަންފަރުގައި،" އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަދު ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި މިއީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އެކަށޭނަ އުފާ ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ހަމަހަމަ ހައްގުތަކާއި މިން ހަމަ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް މާދަމާ ލިބޭނީ މިއަދު މި ކުރާ މަސައްކަތް މި ގޮތަށް ކޮށްގެން،" އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރ. އަތޮޅުގައި ތިންވަނަ އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އެއާޕޯޓް އަޅަން ނިންމި ވަކި ރަށެއް އިއުލާނަކު ނެތެވެ. އެ މަޝްރޫއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 23.6 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ ވައުދު ސަރުކާރުން ވީ އެ އަތޮޅުގެ އިފުރު އެއާޕޯޓުގެ ފަސޭހަކަމެއް ގިނަ ރަށްތަކަށް ނުލިބޭ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގައި ވެސް ވަނީ އެ އަތޮޅު ދެކުނުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް