ރަންބީރުގެ "އެނިމަލް" އަންނަ އަހަރު ސްކްރީންކުރަނީ

އެނިމަލް ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރު---

ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރު ނުކުތް ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކަބީރު ސިންހް"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންދީޕް ރެޑީ ވަންގާ ޑައިރެކްޓްކުރާ އާ ފިލްމު "އެނިމަލް" ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރަންބީރު ކަޕޫރު، އަނިލް ކަޕޫރު އަދި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ ބައްޕައަކާ ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގައި ރަންބީރު ދަރިފުޅުގެ ރޯލު ކުޅޭއިރު އަނިލް ކަޕޫރަކީ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ބައްޕައެވެ. މި ފިލްމަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ދުޝޭރާ ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމެކެވެ. އެއީ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހިސާބެވެ.

ހަތަރު ލީޑު ފިލްމުން ފެނިގެންދާއިރު ފިލްމުގައި މިތިން ތަރިންގެ އިތުރުން "ބުލްބުލް" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ޓްރިޕްތީ ޑިމްރީ އާއި ބޮބީ ޑިއޯލްވެސް މި ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. އެނިމަލް އަކީ ޓީ ސީރީޒް އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެކެވެ.

އެއާއެކު މި ފިލްމުވެގެންދާނީ ޕަރިނީތީ އާ ރަންބީރު ކަޕޫރު އެކުގައި ސްކްރީނުން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް