މެމްބަރު ޝަރީފް އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު -- ފޮޓޯ/ މަޖިލިސް

މަރަދޫ ދާއިރާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ) ދުއްވަމުން ދިޔަ ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުން ވިދާޅުވީ މެމްބަރު އެކްސިޑެންޓުވީ، މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓުވީ ޝަރީފް ދުއްވި ސައިކަލުގައި ޓެކްސީއަކުން ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

"ބައްޕަ ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް، ފަރުވާކުޑަކޮށް ދުއްވި ޓެކްސީއަކުން ބައްޕަގެ ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި ޖެހުނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓު ހިނގުމާއެކު، މަގުމަތީގައި އެވަގުތު ތިބި މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް އަވަހަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެކްސިޑެންޓުގައި ޝަރީފަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު މިހާރު ގެއަށް ވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ވެސް ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

comment ކޮމެންޓް