ދެމީހަކަށް ޝައްކުވެގެން ރީތި ބީޗު އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިން އަށް

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް ---

ބ. ފޮނިމަގޫދޫގައި ހިންގާ، ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް ގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެ ރިސޯޓު އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރީތި ބީޗު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ އަކާއި ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މަބުރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މޮނިޓަރިންގައި އޮންނަ ރަށްތަކަށް އަރައި ފޭބުން މަނާވާނެ އެވެ.

މީގެކުރިން ވެސް އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް ޝައްކުވެގެން ވަނީ ޓެސްޓުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާގެ ނަތީޖާ ވަނީ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެފަ އެވެ.

comment ކޮމެންޓް