ރޯދަމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ 9:00 އިން 13:00 އަށް

ސަރުކާރު ގިނަ ވުޒާރާތައް ހުންނަ ވެލާނާގެ -- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ

މި ފެށޭ ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 13:00 އަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރޯދަމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 13:00 އަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަލަންޑަރު ބުނާގޮތުން ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހެވެ.

ރޯދަމަހުގެ އަޅުކަމަށް ވަގުތު ދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަސްމީ ގަޑި ކުޑަކުރެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 2:00 އަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް