އަސާންޖް ހައްޔަރުކުރުމުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އުފަލުން ފޮޅިފައި

އަސާންޖް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ--- ފޮޓޯ: ގްލޯބަލް ލުކް ޕްރެސް

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ އެތަކެއް ސިއްރުތަކެއް ފަޅާއަރުވާލި ވިކިލީކްސް ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖް ހައްޔަރުކުރުމާއެކު އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް އުފާފާޅުކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

އަސާންޖް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އުފާ ފާޅުކުރަމުންދާ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރެޓުންނާއި ރިޕަބްލިކަން މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ.

ވިކިލީކްސް މެދުވެރިކޮށް އަސާންޖް ވަނީ އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ "ކޮންފިޑެންޝަލް" ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ލީކު ކޮށްލައިފައެވެ.

ލަންޑަންގައި ހުންނަ އިކުއަޑޯގެ އެމްބަސީގައި ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އަސާންޖް ހުންނެވި ނަމަވެސް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަން ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އިނިގިރޭސިވިލާތުގެ ސިފައިން އެންމެ ފަހުން ވަނީ އެ އެމްބަސީގެ ތެރެއަށް ވަދެ އަސާންޖް ދަމާ ނެރެ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އަސާންޖް ހައްޔަރުކުރުމުން އުފާފާޅު ކުރަމުންދާ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ސެނެޓަރު ޖޯ މަންޗިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަސާންޖް ހައްޔާރުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަސާންޖްއަކީ މިހާރު އެމެރިކާގެ "ޕްރޮޕަޓީ" އެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ބައެއް މެބްބަރުން ވަނީ ޖޫލިއާން އަސާންޖްއަކީ ރަޝިއާގެ އޭޖެންޓެއް ކަމަށްވެސް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ޗަކް ޝުމާ ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާއިން އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހައްގު އަދަބު އަސާންޖްއަށް އެކަމުގައި ބައިވެރިވީތީ ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރު ބެން ސާސޭ ވަނީ، އަސާންޖްއަކީ ރަޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވްލަޑިމިއާ ޕުޓިން ގެންގުޅުއްވާ މަކަރުވެރި "ޓޫލެއް" ކަމަށް ސިފަކުރައްވައިފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް