Sun Online
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔަ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން ލަންކާއަށް ފުރުމަށް ފްލައިޓްގައި --- ފޭސްބުކް ފޮޓޯ/ ވައްޑޭއަލީ
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔަ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން ލަންކާއަށް ފުރުމަށް ފްލައިޓްގައި --- ފޭސްބުކް ފޮޓޯ/ ވައްޑޭއަލީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

މުހައްމަދު ސިމާއު
ލިޔުނީމުހައްމަދު ސިމާއު

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަން އިތުރު ފަރުވާއަށް ލަންކާއަށް ފުރަން ގޮސް ހުއްޓައި އެކަމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން އެކަން ދޮގުކޮށްފައި މިވަނީ، ހުސެއިން ފުރަން ގޮސް ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުގައި ހުއްޓައި ފުލުހުން އެއާޕޯޓަށް ގޮސް އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުންނާއި މީސް މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކާފައި ވަނިކޮށެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހުސެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން އުޅުނީ ފްލައިޓަށް އަރަން ބޯޑިން ފާސް ކަނޑާފައި އޮއްވައެވެ.

ނަމަވެސް އެކަން ދޮގުކޮށް ފުލުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖާނަލިސްޓް ހުސެއިން ހަސަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ގެންނަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދައުރު ކުރަމުންދަނީ ދޮގު ހަބަރެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ބުނީ، މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހުސެއިން ލަންކާއަށް ފުރުވާލީ އެތެރެ ހަށްޓަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބެއްލެވި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.