Sun Online

އެންމެފަސް

އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މިސްރާބެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު ނާޒިމް 5 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ މައުރޫފް ރައީސް ޔާމީނަކީ ދީނީ ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް، އިގްތިސާދީ ބަތަލެއް: މައުރޫފް 5 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ މަރިޔަމް ސައީދު ވަކިވެވަޑައިގަތުމަކީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމަށް ލިބުނު ބޮޑު ފަޅުކަމެއް: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 7 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ހިތަދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ ކުދީންގެ އާއިލާތަކަށް ގުޅުއްވައި، އާދަމް ޝަރީފް ހިތްވަރުދެއްވައިފި 7 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ނެރުމުގައި ސިނާނުގެ ބައިވެރިވުން އެބައޮތް: ދައުލަތް 7 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން މަރިޔަމް ސައީދު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ 7 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ބައެއް ދަރިންގެ އަޅާލުން ނުލިބި، މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ މަރިޔަމްދިޔެ ނިޔާވެއްޖެ 8 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރުގައި ރާއްޖެއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޮންޑެއް ލިސްޓުކޮށްފި 8 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
އަޙްމަދު އަދީބު އަދީބު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާން ޑޮކްޓަރު ލިޔުމެއް ނުދޭ: ދައުލަތް 11 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މަތީ ތައުލީމް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދޭއިރު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަން އިތުރު މުއްދަތެއް 11 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެހެލާފައި އޮތް ބާޖެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ 13 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އޭ ލެވެލް އިމްތިހާން އޭލެވެލް އިމްތިހާންގެ ނަތީޖާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދޫކުރަން ފަށަނީ 13 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ރައީސް ނާސިރުގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ 13 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން comment 6
ފުލުހުން އިންޓެލް ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ސައިފު އާއި ފާއިޒު ފުލުހުންގެ ބަންދަަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި 14 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެކިން ސިއްރު ކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި 15 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އައްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ލަތީފް އައްޔަނުކޮށްފި 15 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެހީ ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަނީ 16 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން comment 1
DB released 01.