Sun Online

އެންމެފަސް

ޑީޖޭއޭ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގައި ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި 3 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެލެޒިނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 3 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އަޔާދީގެ "ހައްޖު އުމްރާ ތަކާފުލް"ގެ ޚިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
ރިޕޯޓް ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެހީއަށް އެދުމުން އަނބުރާލީ ދުރަށް! 3 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން comment 19
ޚަބަރު ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި ހަ މީހުން މާލެއަށް ގެނެސްފި 4 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ރޯދަ ހަދިޔާ ދީފި 5 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯ ޑެވޮންޑޭލް މިލްކް ޕައުޑަރ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި 5 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން ވިލާ ހައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފޮރެންސިކް ކްލާސްތަކެއް ހިންގައިފި 6 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި 6 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މީޑިއާ ކައުންސިލް ހުށައެޅި ފަރާތެއް ނޭނގުމުން މައްސަލަތައް ނުބަލަން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި 7 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ތައުލީމީ ދާއިރާ އޭލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10ގައި ރާއްޖޭގެ އަށް ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ 7 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
މީޑިއާ ކައުންސިލް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަލީ ޚާލިދު ވަނީ އަބުރުގެ މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި: މީޑިއާ ކައުންސިލް 14 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
އަބްދުﷲ ޖިހާދު ޓީޗަރުން އަމިއްލައަށް ހާސިލް ކުރާ ތައުލީމުގެ ފޮނި ނަތީޖާ ލިބެނީ ދަރިވަރުންނަށް: ނައިބު ރައީސް 14 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޑީޖޭއޭ ހުކުމްތަކުގެ މަފްހޫމް ނޯޅޭގޮތަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 17 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ތިމާވެށިގެ ނަސްލު ހަލާކުވެގެންދަނީ އަހަރަމެންގެ އިހުމާލުން: މުޙައްމަދު ޒާހިރު 19 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އަޙްމަދު އަދީބު ގްލޮކޮމާޖެހި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދައަކަށް އަދީބުގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ 20 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން comment 11
ވެމްކޯ ވެމްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި 20 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
DB released.