Sun Online

އެންމެފަސް

ޚަބަރު ހަރިކޭންގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ބޭއްވި ކޮންސެޓްގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ފަސް ރައީސުން 15 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
އެކްސިޑެންޓް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ފުލުސް މީހާގެ މޫނުގެ ސާޖަރީއެއް ހަދަނީ 15 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި 17 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
އެމްޕީއެލް އުރީދޫއާ ގުޅިގެން އެމްޕީއެލްގައި ވާޗުއަލް ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރަނީ 17 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
މުހައްމަދު އިބްތިހާލް އަށް މަސް ފަހުން، އިބްތިހާލުގެ މަންމަ އާފިޔާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ 18 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފާރިސް މައުމޫން ޝަޚްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ފާރިސްގެ މައްޗަށް ސާބިތު ކުރަން ސިއްރު ދެ ހެކިން 19 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް ސަޕްލިމެޓްރީ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުން އަންގާރަ ދުވަހު 20 ގަޑި 32 ސިކުންތު ކުރިން
މަޖިލިސް އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އުވާލައި މީޑިއާ ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި 20 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ އައްޑޫ: މިނިސްޓަރު ސައީދު 1 ދުވަސް 37 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އައްޑޫގައި ތަރައްގީކުރާ ހޮސްޕިޓަލުން މާލެއިން ނުލިބޭ ހިދުމަތްތައް ވެސް ލިބޭނެ: މުއިއްޒު 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަކަށް ހަދައިދިނީ ރައީސް ޔާމީން: ޝާޑު 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ގައުމަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ބޮޑު ގޮތަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް މިނިވަން ކުރުން: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދަރުސް ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ "ދަ ލެގަސީ" އިން މިފަހަރު ޝައިހް ހުސައިން ޔީގެ ދަރުހެއް 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިން "ތައުހީދު"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ދީނީ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓެކޭ ކިޔަނީ ނަޝީދު ބޭނުންވާ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެންނަން: ނިހާން 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 8
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސް އަނބުރާ މާފުށި ޖަލަށް ގެންގޮސްފި 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަޑިއަށް ދިޔަ ތެޔޮ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވެ، ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.