Sun Online
1އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑަށް އަލަށް ގެނައި ވަޒަން ނާރާ، ފާސްޓް އިންޓަސެޕްޝަން ކްރާފްޓް (އެފްއައިސީ)އެއް ---ސަން ފައިލް ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު އަފްރާހް
1އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑަށް އަލަށް ގެނައި ވަޒަން ނާރާ، ފާސްޓް އިންޓަސެޕްޝަން ކްރާފްޓް (އެފްއައިސީ)އެއް ---ސަން ފައިލް ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު އަފްރާހް

ތިން މީހުންނާއެކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ

  • ޑިންގީ ފެނުނީ މިލަންދޫ އިރުމަތިން 30 ނޯޓިކަލް ބޭރުން
  • ތިން މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު
  • ލޯންޗު ބެހުނީ މޫސުން ގޯސްވެ މަގު އޮޅި، ޕެޓްރޯލު ހުސްވެގެން
މުހައްމަދު ސިމާއު
ލިޔުނީމުހައްމަދު ސިމާއު

ތިން ދިވެހިންނާއެކު ޅ. ހިންނަވަރުން ފުރައިގެން ނ. މިލަދޫއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ހަބަރެއް ނުވެގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ރޭ ފަތިހު ފުރައިގެން މިލަދޫއަށް ދަތުރު ފެށި 18 ފޫޓުގެ އެ ޑިންގީ ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:17 ގައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިލަންދޫގެ އިރުމަތިން 30 ނޯޓިކަލް ބޭރުން އޮޔާދަނިކޮށް އެ ޑިންގީ ފެނިފައި ވަނީ އުޅަނދު ހޯދަން ނުކުމެ އުޅުނު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހާބާރ ކުރާފްޓް ލޯންޗަކަށް ކަމަށެވެ.

ޑިންގީ ފެނުނުއިރު އޭގައި ތިބި ތިން މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިންގީގައި ތިބި މީހުންނާ ހަވާލާދީ އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ޑިންގީ ބެހިގެން ދިޔައީ މޫސުން ގޯސްވެ ދަތުރުކުރި މިސްރާބު އޮޅި އަދި ޑިންގީ ޕެޓްރޯލް ހުސްވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޑިންގީ މިހާރު މަނަދޫ އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.