47 ސުވާލަށް ރޯމަން ދިނީ ސަޅި ޖަވާބުތަކެއް!

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ސަން އިން ގެނެސްދޭ "47 ކުއިޝަންސް"ގެ ދެވަނަ އެޕިސޯޑު ދައްކައިލައިފިއެވެ.

މި އެޕިސޯޑުގައި ބައިވެރިވީ ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފައިވާ ޒުވާން އެކްޓަރު މުހައްމަދު ވިޝާލް (ރޯމަން)އެވެ.

މި އެޕިސޯޑުގައި ރޯމަންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ތަފާތު ސުވާލުތައް ކުރެވުނެވެ. އަދި އޭނާގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ސުވާލު ކުރެވުނެވެ.

އެ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ވެސް ރޯމަން ހަމަޖެހިލައި އިނދެ ދިނީ ސަޅި ޖަވާބުތަކެކެވެ.

ފެށުނީއްސުރެ އެކްޓުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ރޯމަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމީދާއިރާއަށް ނުކުތީ އެކްޓަރު މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) އާއެކު ވީޑިއޯ ލަވައަކުންނެވެ.

އާންމުގެ މެދުގައި ރޯމަންއަށް ސަމާލުކަން ލިބުނީ ބައިސްކޯފުން ދެއްކި "އެހެނަސް" ސީރީޒުންނެވެ. އޭނާ އެ ސީރީޒްގައި ކުޅުނީ ތަފާތު ޗެލެންޖިން ރޯލެކެވެ.

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ސަންއިން ގެނެސްދޭ "47 ކުއިޝަންސް" ޕްރޮގްރާމަކީ ފަންނާނުންނާ ގުޅޭ ތަފާތު މައުލޫމާތުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 10:00ގައި ސަންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ފެންނާނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް