ރާއްޖެއިން މިއަދު 108 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، މާލެއިން 76 މީހުން

ފެބްރުއަރީ 3، 2021: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި މީހުންގެ ކޮވިޑް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 108 މީހުން ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ...

comment ކޮމެންޓް