Sun Online
އެއާ އޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއް --
އެއާ އޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއް --

މާލެ އާއި ކުއަލަލަމްޕޫރާ ދެމެދުގެ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރުމަށް އެއާ އޭޝިއާގެ އާ ބޯޓެއް

ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު
ލިޔުނީފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރާ މާލެއާ ދެމެދު އެއާ އޭޝިއާއިން ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އެއާލައިނުން އިތުރު ބޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް ދަތުރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެއާ އޭޝިއާއިން މާލެ-ކުއަލަލަމްޕޫރު ރޫޓަށް އިތުރު ކުރީ އެއާބަސް އޭ330 މަރުކާރުގެ ބޯޓެކެވެ. އެ ބޯޓުގައި ޖުމްލަ 377 ގޮނޑި ހުންނަ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި 12 ޕްރެމިއަމް ބެޑް ހުރެ އެވެ. މި ބޯޓާ އެކު، ޚާއްސަ ފެއާ އެއްގެ ދަށުން މާލެ - ކުއަލަލަމްޕޫރު އަދި ކުއަލަލަމްޕޫރު - މާލެ ދަތުރުތަކުގެ އަގު އުޅޭނީ ކޮޅަކަށް 137 ޑޮލަރަށެވެ.

އެއާ އޭޝިއާއިން ބުނި ގޮތުގައި އިތުރު ބޯޓެއް އެރޫޓަށް އިތުރު ކުރީ އެ ދެމަންޒިލަށް އޮތް ޑިމާންޑު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެ ބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ކުރާނީ އެއްމަސްދުވަހަށް ކަމަށާއި ޓިކެޓު ބުކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 23 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުންޏެވެ.

އޭ 330 މަރުކާގެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރާނީ މިމަހުގެ 19 އިން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެއާ އޭޝިއާއިން މިހާރުވެސް ކުއާލަމްޕޫރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަފްތާއެކު ތިން ދުވަހު ދަތުރު ކުރެ އެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.