Sun Online
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް އަދި އަތޮޅު ލީގުގެ ތެރެއިން: މިއަހަރުގެ އިންޓަސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި --- ފޮޓޯ/ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް އަދި އަތޮޅު ލީގުގެ ތެރެއިން: މިއަހަރުގެ އިންޓަސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި --- ފޮޓޯ/ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަލީ ރިފްޝާން
ލިޔުނީއަލީ ރިފްޝާން

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 15 ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00ގެ ކުރިން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އަދި އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ދިދަ، މުބާރާތް ކުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ވެސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 15އިން ފެށިގެން 23ގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ އެމުބާރާތުގައި މިއަހަރު ދެ އިވެންޓެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެއީ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓާއި ޓީމް އިވެންޓެވެ.

އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓުގައި ހިމެނެނީ 12 އަހަރުންދަށުގެ ސިންގަލްސްއާއި، 14 އަހަރުންދަށުގެ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސްއާއި، 16 އަހަރުންދަށުގެ ސިންގަލްސްއާއި ޑަބަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްއާއި، 19 އަހަރުންދަށުގެ ސިންގަލްސްއާއި ޑަބަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްއެވެ.

ޓީމް އިވެޓުގައި ހިމެނެނީ 14 އަހަރުންދަށާއި، 16 އަހަރުންދަށް އަދި 19 އަހަރުންދަށެވެ. އެ ތިން އުމުރުފުރާގައި ވެސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.