މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

ސުޓެލްކޯގެ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިގައްޖެ އެވެ.

ސުޓެލްކޯ އިން ބުނީ މިރޭ8:50 އެހާކަންހާއިރު ސުޓެލްކޯގެ މައި އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ނަގާނެ އިރެއް އެ ކުންފުންޏަކުން ނުބުނެ އެވެ.
ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު