އަގުބޮޑު އިނާމުތަކަކާއެކު ސަންގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް އިފްތިތާހު ކުރަނީ

އަގުބޮޑު އިނާމުތަކަކާއެކު "ސަން"ގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް އިފްތިހާހު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ޕްރޮޑަކްޓް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ އިވެންޓް މާދަމާ ރޭ 9:00ގައި ސަންގެ އޮފިޝަލް ފޭސްބުކް އެކައުންޓުން ލައިވްކޮށް ދައްކާނެއެވެ.

އިވެންޓު ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި ލައިވް ސްޓްރީމަށް ކޮމެންޓު ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

އިވެންޓަށް ފަހު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ތިން ފަރާތަކަށް އިނާމު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ސަންއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ކުދި ބޮޑު އެންމެނަށް ވެސް ފައިދާކުރާނެ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

comment ކޮމެންޓް