މާމެންދޫގައި ބިދޭސީ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި މާރާމާރީއެއް! ދެ މީހުންނަށް ވެސް ފަރުވާ ދެނީ

ލ. މާމެންދޫ -- ފޭސްބުކް ފޮޓޯ

ލ.މާމެންދޫގައި ބިދޭސީންގެ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ދެމީހުންނަށް ވެސް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާމެންދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީއެއް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް މިއަދު 06:42 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މާރާމާރީ ހިނގީ ކޮން ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މަރާމާރީއާ ގުޅިގެން ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ބިދޭސީންނަށްވެސް މިވަގުތު މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް