ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ 282 މީހުންގެ ނަމާއެކު މަޖިލީހުން ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފި

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ --- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ތުހުމަތު ކުރާ 282 މީހުންގެ ނަމާ އެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

އެ ލިސްޓާއި ރޭ ދައުރަވަމުން ދިޔަ ލިސްޓަކީ ތަފާތު ދެ ލިސްޓެއް ކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުން އާންމު ކުރި ލިސްޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި 282 މީހުންގެ ތެރެއިން 119 މީހުންނަކީ، ކުރިން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި މިހާރު ވެސް މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނެވެ.

comment ކޮމެންޓް