ތެޔޮ ބައުޒަރަކާ ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފިއުލް ބައުޒަރަކާ ސައިކަލެއްޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެފައި---ފޮޓޯ: ފުލުހުން

ފިއުލް ބައުޒަރަކާ ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާ ހިނގީ މިއަދު ހެނދުނު 10:20 ކަންހާއިރު ހައިވޭއިން ހުޅުމާލެއަށް ފައިބާ ކޮޅުގައި ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ސައިކލް ދުއްވަން އިން އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާވެ އޭނާއަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގިތަނުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް