އަބްދުﷲ އަބްްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ ޢަބްދުލްވައްހާބަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަން ދެއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަބްްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ މ. ހިލް އިން ދަ ގާޑްން ޢަބްދުލްވައްހާބް އަބްދުއްރީމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވައިފި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ޑީއާރުޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގަތް އަބްދުއްރަހީމް ދާދިފަހުން ވަނީ ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.
ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު