ޓޮޕްޓެންގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އިނާމު ދޭނީ ސްޓޭޖްމަތިން: އެޑިއުކޭޝަން

އޯލެވެލް ގަދަ 10 އެއްގައި ހިމެނުނު ދަރިވަރުންތަކެއް -- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ

މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާންގެ ޓޮޕްޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޭޖުމަތިން އިނާމު ނުދޭނެ ކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަފީއު މިއަދު 'ސަން' އަށް ވިދާޅުވީ މި އަހަރު ވެސް ކުދިންނަށް އިނާމު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ސްޓޭޖުމަތިން ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އިނާމު ދޭނީ ސްޓޭޖްމަތިން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް،" ޝަފީއު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް ޓޮޕްޓެންގައި 400 ވަރަކަށް ކުދިން ހިމެނޭއިރު މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނަ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަރިވަރުންދާއިރު އެކުދިންގެ އިށީންނަ ގޮނޑިމަތީގައި ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރޮފީ ބާއްވާފައި އޮންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ކުދިންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. ކުދިންނަށް ސްޓޭޖަށް އެރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އެ ވަނައެއް އިޢުލާން ކުރުމުން ޓްރޮފީއާ ސެޓްފިކެޓާ އެކު ގްރޫޕް ފޮޓޮއަކަށް ހުއްޓުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ މީޑިއާތަކުން ބުންޏެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެވޮލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރު އިބްރާހިމް އާސިފް ވެސް ވިދާޅުވީ ގޮނޑުމަތީގައި ޓްރޮފީތަކާއި ސެޓްފިކެޓްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ވާހަކަަ އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. "ބައެއް މީޑިއާތަކުން އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އިވިގެން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް ވާނީ އެސްއެމްއެސްކޮށްފައި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އިނާމް ލިބޭނީ ސްްޓޭޖްމަތިން ކަމަށް ބުނެ."

"މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އިނާމުދޭނީ ސްޓޭޖުމަތިން މެހެމާނުންގެ އަތްޕުޅުން، ގާތްގަނޑަކަށް 3 ނުވަތަ 4 ގަޑިއިރަށް ރަސްމިއްޔާތު ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އަންދާޒާކުރަނީ،" އާސިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ދަތުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު