ދަރިކަލުންގެ ބޭސް ފަރުވާއަކަށް ރައީސް މެލޭޝިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ނުރަސްމީ ‏‏ދަތުރުފުޅެއްގައި ‏މެލޭޝިޔާއަށް‏ މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި‏ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސް ޔާމީން މެލޭޝިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުންގެ ސިއްހީ ފަރުވާ އަކަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް މުއާޒު އަލީ ވިދާޅުވީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ވަކި ދުވަހެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު