އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އުމްރާއަށް ގޮސް ހުއްޓާ މަރުވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ، ހިތަދޫ، މުހައްމަދު ރަފީއުއެވެ.

'ސަން'އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭއަރު އަލީ ނިޒާރު ވަނީ މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރާގެ އަޅުކަން ކުރުމަށް ގޮސް ހުއްޓާ ކަމަށެވެ.

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު