އަނެއްކާ ވެސް އާޝާ އާއި ޝަރަފުގެ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް!

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާރު އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑު ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޝަރަފް އަބްދުﷲ އާއި އައިމިނަތު ރަޝްފާ (އާޝާ) ---

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާރު އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑު ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޝަރަފް އަބްދުﷲ އާއި އައިމިނަތު ރަޝްފާ (އާޝާ) އަނެއްކާވެސް ލީޑު ރޯލުން އެކީގައި ފެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރަފް އާއި އާޝާ ލީޑުން ފެންނަ ލޯބީގެ ޑްރާމާ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ހިނދުކޮޅެއް" ވަނީ ދާދިފަހުން ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. މީޑިއާނެޓުން ސްޓްރީމް ކުރަން ފަށާފައިވާ އެ ފިލްމުގައި ދެމީހުން ފެންނަނީ ރޮމޭންޓިކް ލީޑުންނެވެ. މި ފިލްމުން ފެންނަނީ ކިއާރާ އާއި އިންމަގެ ވާހަކައެވެ. ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އުފެދޭތަން ފެންނަ މި ޑްރާމާ ފިލްމަކީ ދެމީހުންގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލަން ލިބުނު ފުރުސަތެކެވެ.

ދެން އެ ދެމީހުން ފެންނާނީ މިހާރު މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރު އަޒްހާން އިބްރާހީމްގެ ފިލްމު "މީ އިޝްގު" އިންނެވެ. މިއީ އަޒްހާން ޑައިރެކްޓު ކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

މި ފިލްމުގެ ވާހަކައާ ގުޅޭގޮތުން މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ލީޑުން ފެންނަ ދެމީހުންގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ލޯތްބެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ އަސަރުގަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވަނީ އިޝާރާތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އަޒްހާން ބުނާގޮތުގައި މި ފިލްމަކީ އާއިލާއެކު ގޮސް އެންމެންނަށް ވެސް ބަލާލެވޭނެ ފިލްމެކެވެ. އަދި ދިވެހި އޯޑިއެންސްއާ ގުޅޭ ތީމުތައް މި ފިލްމުން ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ.

އެ ފިލްމުގައި ލީޑުގެ އިތުރުން އެހެން ރޯލުތަކުން މުހިންމު އެކްޓަރުން ފެންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ފިލްމު އަޅުވާނެ ދުވަހެއް އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް