އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި، މަޖިލިސް އިންތިހާބެއްގައި ދުވަހަކު ވެސް މީހުން ވޯޓު ނުލާ ވަރަށް ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި 212،079 މީހުން ވޯޓުލި.