Sun Online

އެންމެފަސް

ފީޗަރ ޔޫތު ޗެލެންޖު: ޒުވާނުންނަށް އީދެއް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު ޗެލެންޖް 900 ވަޒީފާއާއެކު ޔޫތު ޗެލެންޖް ފަށައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު ޗެލެންޖް ޔޫތު ޗެލެންޖު މިރޭ ފަށަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާސީ މަގާމްތައް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ކަމުން މުއާ ވަކިކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދެ ކޯޑިނޭޓަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ޕީއެސްއަކު ހޯދަނީ 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް ލ. އަތޮޅުގައި ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ހާއްސަ ޗެލެންޖެއް 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް މިއަހަރުގެ "ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް" ގަމާއި ފޮނަދޫގައި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ގުޅިފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ ޒިންމާދާރުކަމާ: އިރުތިޝާމް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފިލްމީ ތަރި ރިޝްމީ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރިޝްމީ ހޯދި ކާމިޔާބީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފި 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އެންމެ މޮޅު ފީޗާ ފިލްމަކަށް ވާށޭ މަށާ އެކީ 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 8: އެންމެމޮޅު ކުރު ފިލްމަކަށް ހޮވުނީ "ވޫޑޫ" 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު ޔޫތު ފޯރަމް ފަށައިފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާސީ ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގާތީ ކިޔަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައީސްގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް! 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު މިއަހަރު ހަތް ޒުވާނަކަށް 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޒުވާނުން ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ލަންކާގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ 5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކ. މާފުށީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.