Sun Online

އެންމެފަސް

ޔޫތު ޗެލެންޖް ޔޫތު ޗެލެންޖު މިރޭ ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސިޔާސީ މަގާމްތައް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ކަމުން މުއާ ވަކިކޮށްފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދެ ކޯޑިނޭޓަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ޕީއެސްއަކު ހޯދަނީ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް ލ. އަތޮޅުގައި ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ހާއްސަ ޗެލެންޖެއް 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް މިއަހަރުގެ "ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް" ގަމާއި ފޮނަދޫގައި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ގުޅިފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ ޒިންމާދާރުކަމާ: އިރުތިޝާމް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފިލްމީ ތަރި ރިޝްމީ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރިޝްމީ ހޯދި ކާމިޔާބީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފި 2 މަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އެންމެ މޮޅު ފީޗާ ފިލްމަކަށް ވާށޭ މަށާ އެކީ 2 މަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 8: އެންމެމޮޅު ކުރު ފިލްމަކަށް ހޮވުނީ "ވޫޑޫ" 2 މަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު ޔޫތު ފޯރަމް ފަށައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާސީ ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގާތީ ކިޔަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައީސްގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު މިއަހަރު ހަތް ޒުވާނަކަށް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޒުވާނުން ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ލަންކާގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކ. މާފުށީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މޫސުން ތަން ނުދިނުމުން "ޒަވިޔަނި ޔޫތު ފެސްޓިވަލް" ފަސް ކޮށްފި 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
މީޑިއާ ކައުންސިލް ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.