Sun Online

އެންމެފަސް

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން comment 4
ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓް އަންނަ އަހަރުގެ ސަމިޓު ބާއްވާ ގައުމަކަށް ވުމަށް ރާއްޖޭން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޗައިނާއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް 22،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސްވިމިން ފަތާފެންގަނޑުގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ކަކުނި ގިނަވެ، ދައްޗާ ކުރިމަތިވެއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 19
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އީދު ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން 42 ފަރާތަކަށް އީދު ހަދިޔާ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަށް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު ހަމަޖައްސައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރަސްފަންނު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ފްލެޓު އެޅުމަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބައެއް ތަންތަން ހުސްކުރަނީ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 13
މުނިފޫހިފިލުވުން ''މި ހިތުގާ'' - ޒުވާން ފަންނުވެރިންނަށް ކޯޑިނޭޓަރު ރީހާންގެ ހަދިޔާއެއް! 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ސިފައިން އަތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފިތުރު އީދު 1438 މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުން ބޮޑުމަސް ފެންނާނެ! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ފިލްމީތަރި މުއާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ފިލްމީތަރި މުއާ ހައްޔަރުކޮށްފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޕާކިސްތާނުން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް 600 ބޯޅަ ހަދިޔާކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަށް ކޯޑިނޭޓަރުކަން ދެއްވައިފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އެމްވައިއެސް: 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިމިއްޖެ، 90 ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.