އެންމެފަސް

ޗައިނާ ޗައިނާ ފުޓްބޯޅައިގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ގައުމުތަކަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ރެއާލްގެ ބަލިނުމުގެ ސިިލްސިލާއަށް ސެވިއްޔާއިން ނިމުމެއް ގެނެސްފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ލިވަޕޫލް އަތުން ބަލިވާން ދަނިކޮށް، އިބްރަހިމޮވިޗް ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްކޮށް ދީފި 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު އެވަޓަން އަތުން ބަލިވެ، ގާޑިއޯލާއާއި ސިޓީއަށް އިތުރު ޕްރެޝަރުތަކެއް 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށް، ދެ ކޯޗުން ވެސް ބުނަނީ ފޯރިގަދަ ތަފާތު ކުޅުމެއް ފެންނާނެ ކަމަށް 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ލަސް ޕަލްމާސް އަތުން ބާސާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޗެލްސީ، އާސެނަލް އަދި ޓޮޓެންހަމްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ވެސްޓް ހާމް ޔުނައިޓެޑް ޕަޔެޓް ޖޫރިމަނާ ކުރަން ވެސްޓްހޭމް ތައްޔާރުވެއްޖެ 4 ދުވަސް 25 މިނެޓް ކުރިން
ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ ކޮސްޓާ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުނިކުންނަތާ ތިން ދުވަސް، އޭނާ ވެސް ޗައިނާއަށް؟ 4 ދުވަސް 37 މިނެޓް ކުރިން
ބާސެލޯނާ މެސީއަށް ފާޑުކީ ބާސާގެ ޑިރެކްޓަރު، މަގާމުން ދުރުކޮށްފި 4 ދުވަސް 44 މިނެޓް ކުރިން
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ޓީމު އަންނަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން، ގަބޫލުކުރަނީ ލީގް ލިބޭނެ ކަމަށް: ޕޮގްބާ 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
މޮރީނިއޯ އަހަންނަކީ މޮޅު ކޯޗެއްކަން އަބަދުވެސް އެނގޭ: މޮރީނިއޯ 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ބާސެލޯނާ ބާސާ ފަދަ ޓީމަކާ ނުލައި މެސީ މީހަކަށް ނުވީސް: ސްޕޯޓްސް ޑައިރެކްޓަރު 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރީތިކޮށް އިސްތަށިގަނޑު ހަދާ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ރޮނާލްޑޯއަށް، ދެ ވަނަ މެސީއަށް 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ފާޑުކިޔާ މީހުންގެ ހިތްތަކުން އަހަރެންގެ ނަން ދުވަހަކުވެސް ނުފޮހެވޭނެ: އިބްރަހިމޮވިޗް 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ލޫކާ މޮޑްރިޗް ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު މޮޑްރިޗަށް 5 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ރެއާލް މެޑްރިޑް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ރެއާލުން 40 މެޗު ހަމަކޮށްފި، ބާސާގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
DB released.