Sun Online

އެންމެފަސް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ބަޓްޝުއާއީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ޗެލްސީ އިން ވެޓްފޯޑުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި 21 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
އެވަޓަން ކޮއެމަން ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓި، ކޯޗުކަމުން ވަކިކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ކެތަލޯނިޔާ ކެތަލޯނިޔާ މައްސަލަގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެ، ސިޔާސީ ވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ފެބްރިގާސް 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް އިބްރަހިމޮވިޗްގެ އެނބުރި އައުން ޑިސެމްބަރުގައި! 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ރެއާލް މެޑްރިޑް ރެއާލްގެ ކީޕަރު ނަވާސްއަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ޕީއެސްޖީ ނޭމާއަކީ އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކަށް ވާކަށް ނުޖެހޭ: ކަވާނީ 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެސީގެ 100 ވަނަ ލަނޑާއެކު ބާސާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަޒާޑުގެ ގޯލުން ޗެލްސީ ބަލިނުވެ ސަލާމަތް ވެއްޖެ 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ސަތާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކުއާޓާގައި ބްރެޒިލާއި ޖަރުމަނުގެ ކުރިމަތިލުމެއް 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ ބާސާ ސްޕޯޓަރުން މެޗުގެ މާހައުލު ޓީމާ އެކު ބޭއްވުމަށް ގޮވާލަން: ވަލްވޭޑޭ 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު މާސެލޯ ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތި ވެއްޖެ 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ލިވަޕޫލުން ހަތް ލަނޑު ޖެހި އިރު، ސިޓީއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރެއާލް އާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ސަތާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ސްޕެއިން އާއި އިނގިރޭސީން ކުއާޓާއަށް 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ރޯމާ މެޗަށް މޮރާޓާ ފިޓް ވެއްޖެ 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން ވޯލްޑް ކަޕް ޕްލޭ އޮފްގައި އިޓަލީ އާއި ސްވިޑަންގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ދިހަ އަހަރަށްފަހު ނިއުކާސަލް ވިއްކާލުމަށް އެ ކްލަބުގެ ވެރިޔާ ނިންމައިފި 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
DB released.