Sun Online

އެންމެފަސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޔުނައިޓެޑަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދިދާނެ: ޔަންގް 20 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބާސާއަކީ ބަލިނުކުރެވޭނެ ޓީމެއް ނޫން: ޕެޑްރޯ 21 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ވިގަން އަތުން ބަލިވެ ސިޓީ ކަޓައިފި 1 ދުވަސް 42 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އުންމީދުކުރަނީ މިފަހަރު ވެސް މެސީއަށް ޗެލްސީ ކޮޅަށް ގޯލެއް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް: ކޮންޓޭ 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ރޮޗްޑޭލްއިން ޓޮޓެންހަމްއާ އެއްވަރުކޮށް، ވެމްބްލީއަށް 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރެއާލް އަތުން ޕީއެސްޖީއަށް ލިބުނީ ހައްގު ބައްޔެއް ނޫން: ޒަވީ 2 ދުވަސް 41 މިނެޓް ކުރިން comment 6
އެޑެން ހަޒާޑް ޗެލްސީ ދޫކޮށް ދާން އުޅޭ ވާހަކަތަކަށް ހަޒާޑުގެ ޖަވާބު: ދާންވީމަ ދާނަން! 2 ދުވަސް 46 މިނެޓް ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 47 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބާސާއާއި ޗެލްސީ ކުޅުނު ތާރީހީ ސެމީގައި ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށް ރެފްރީ އެއްބަސްވެއްޖެ 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 4
އިންޑިއަން ސުޕަލީގު ވިޑިޗް މި މަސްތެރޭގައި އިންޑިއާއަށް އަންނަނީ 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ބޭލްއާއި ހަޒާޑް ބަދަލުކުރަން ރެއާލްއިން ތައްޔާރު! 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
މޮރީނިއޯ ވީއޭއާރް މިހާރަށްވުރެ ފައްކާކުރަން ޖެހޭ: މޮރީނިއޯ 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާއަށް، ވިދާލީ ލުކާކޫ 3 ދުވަސް 12 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސްޕެނިޝް ލީގު ބާސާއިން ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި 3 ދުވަސް 51 މިނެޓް ކުރިން
ޗެލްސީ ވިލިއަންއާއި ޖިރޫގެ ކުޅުމަށް ކޮންޓޭގެ ތައުރީފް 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
މޮރީނިއޯ ޕޮގްބާއާއެކު އޮތީ ބަދަހި ގުޅުމެއް، މީޑިއާތަކުން ހަދަނީ ދޮގު: މޮރީނިއޯ 4 ދުވަސް 5 މިނެޓް ކުރިން
ނޭމާ ނޭމާ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ، އޭނާ އެނބުރި އަންނާނީ ވަރުގަދަކޮށް! 4 ދުވަސް 11 މިނެޓް ކުރިން
DB released 01.