Sun Online

އެންމެފަސް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިއަދުގެ މެޗުގައި ޑެލީ އަލީ ނުފެންނާނެ 12 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ފަހު ވަގުތު ކްރޫސް ޖެހި ހިތްގައިމު ލަނޑާއެކު ޖަރުމަނަށް އުންމީދެއް 20 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 މެކްސިކޯ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް، ކޮރެއާއަށް ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ 23 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ހަޒާޑާއި ލުކާކޫގެ ލަނޑުތަކާއެކު ބެލްޖިއަމް ގަދަ 16އާ ގާތަށް 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ޒަކާއާއި ޝަކީރީގެ "ބާޒު" ސެލެބްރޭޝަން - ތާރީހީ ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިފައި! 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ހަޒާޑަކީ ލީޑަރެެއް، ޕެނަމާ މެޗުގައިވެސް އެކަން ދައްކާލި! 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ދައްކާނެ ބަހަނާއެއް ނެތް، ޖަރުމަނަށް އޮތީ ނަތީޖާ ނެރުން! 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ޝަކީރީގެ ގޯލާއެކު ސްވިޒަލޭންޑުން ސާބިއާ ބަލިކޮށްފި 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް އައިސްލޭންޑް ބަލިކޮށް، ނައިޖީރިއާއިން ގަދަ 16ގެ އުންމީދު އާކޮށްފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 44 މިލިއަން މީހުންގެ އުންމީދުތަކާއެކު މެސީ ކުދިކުދިވަނީ! 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ނޭމާއާއި ކުޓީނިއޯގެ ގޯލުން ކޮސްޓަރީކާ ކަޓުވާލައި، ބްރެޒިލް ހަމަޖެހިލައިފި 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 މިސްރުން ރަޝިއާ މެޗުގެ ރެފްރީ މައްސަލައިގައި ފީފާއަށް! 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 20 އަހަރަށްފަހު ކްރޮއޭޝިއާ ގަދަ 16އަށް، އާޖެންޓީނާއަށް މާޔޫސްކަން! 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 އެމްބާޕޭގެ ގޯލުން ފްރާންސް ގަދަ 16އަށް! 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 އޮސްޓްރޭލިއާއާއި ޑެންމާކް މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް، އަނެއްކާވެސް ވީއޭއާރްގެ ޕެނެލްޓީއެއް! 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 އިންގްލެންޑް ޓީމުގެ ޗުއްޓީ ދުވަހު އަނިޔާވީ ކޯޗު ސައުތުގޭޓަށް! 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ރޮނާލްޑޯގެ ތުނބުޅި، މެސީއަށް ދިން އިޝާރާތެއް! 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.