އެންމެފަސް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަބްރިގާސްގެ 300 ވަނަ ޕްރިމިއާ ލީގު މެޗާއެކު ޗެލްސީއަށް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކާފަގެ ޖަނާޒާއަށް ފަހު މަޓާ މިއަދު ޔުނައިޓެޑްގެ ސްކޮޑާ ގުޅޭނެ 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އާސެން ވެންގާ ވެންގާއަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާއަށް ހައްގެއް ނޫން: ބިލިޗް 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ ލެސްޓާ ގޮވައިގެން ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ކޯޗު ރަނިއޭރީ، މަގާމުން ދުރުކޮށްފި 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު ގެންޓް އަތުން އެގްރިގޭޓުން ބަލިވެ، ޓޮޓެންހަމް މުބާރާތުން ކަޓައިފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވެ، ރެއާލުން ފަރަގު ބޮޑުކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުވާލައިފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޔޫރޮޕާލީގުގެ ގަދަ 16 ކަށަވަރުކޮށްފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ރެއާލް މެޑްރިޑް ސްކޮޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނަޔަސް، ރެއާލަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ: ރޮޑްރިގޭޒް 5 ދުވަސް 39 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޔުވެންޓަސް ޕޯޓޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ބޮނޫޗީ ނުފެންނާނެ: އަލެގްރީ 5 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު ޔުނައިޓެޑްގެ ސްކޮޑުން ރޫނީއާއި ޝޯއަށް ފުރުސަތެއް ނެތް! 5 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސިޓީން މޮޅެއް ހޯދި ނަމަވެސް، މޮނާކޯގެ ފަލްކާއޯ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި 5 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ ވިންގަށް ކުޅެން: ޒިދާން 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޕެރޭޒްއާއި ވަލްކޮޓްގެ ލަނޑުން ސަޓަން އަތުން މޮޅުވެ، އާސެނަލް ކުއާޓާއަށް 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ނޭމާ ޓްރާންސްފާ މައްސަލާގައި ނޭމާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް އިބްރަހިމޮވިޗަކީ ތަފާތު ދައްކާނެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމާމެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: މޮރީނިއޯ 7 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
މޯހަން ބަގާން ޕެލޭގެ ހިލޭ ޖެހުމެއް މަތަކުރި މޯހަން ބަގާންގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު ހިތް ހުއްޓިގެން މަރުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރެއާލް މެޑްރިޑް ނަވާސްއަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާއަށް ހައްގެއްނޫން: ކަސިއްޔާ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released.