Sun Online

އެންމެފަސް

އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޖިރޫއާއި މޮރާޓާގެ ދެ ގޯލުން ޗެލްސީ ފައިނަލަށް 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް އިނިއެސްޓާ ބާސާ ދޫކޮށްލަނީ! 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލައި، ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ކޮޕާ ޑެލް ރޭ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ބާސާ އިން ކޮޕާ ޑެލް ރޭ އުފުލާލައިފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އާސެން ވެންގާ މި ސީޒަނަށްފަހު އާސެނަލް ދޫކޮށްލަން ވެންގާ ނިންމައިފި 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ފަހު ވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް ސަލާމަތް ކޮށްދީފި 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު 11، ގިނައީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން 6 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނޭމާ "ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ވޯލްޑް ކަޕަށް ދެވޭނެ، އެވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން" 6 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ ކަކުލުގެ ސާޖަރީއާއެކު އަގުއޭރޯއަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ 6 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ލީގުގައި ބަލިނުވެ ބާސާއިން އަނެއްކާ ވެސް ރެކޯޑެއް 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން "މެސީއާއި ރޮނާލްޑޯގެ ލެވެލަށް ދިއުމަށް ގްރީޒްމަންއަށް ޓްރޮފީތަކެއް ބޭނުންވޭ" 1 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
ވޯލްކަޕް 2018 ވޯލްޑް ކަޕަށް ދާ އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމުން ހާޓަށް ފުރުސަތު ދޭން ނުޖެހޭ! 1 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން
ރެފްރީ ރެފްރީ އޮލިވާއަށް ކުރާ ފުރައްސާރަތައް ޔޫއެފާއިން ކުށްވެރިކޮށްފި 1 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން comment 3
ފްރާންސް ލީގު މޮނާކޯގެ މައްޗަށް ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޕީއެސްޖީން ލީގު ޔަގީންކޮށްފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ޒްލަޓަން ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފެންނާނެ؟ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެ ސިޓީއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.