Sun Online

އެންމެފަސް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ރޫނީގެ 200 ވަނަ ލީގު ގޯލާއެކު އެވަޓަން މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ފަހު ވަގުތު ސިޓީ ސަލާމަތްވެއްޖެ 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ސާޖިއޯ ރާމޯސް ލަ ލީގާގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ރަތް ކާޑު ދެއްކި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ރާމޯސް 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސްޕެނިޝް ލީގު ރެއާލް އާއި ބާސާއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު އަލޮންސޯގެ ދެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް، ޗެލްސީން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މާރިއޯ ގޮޓްޒޭ ގޮޓްޒޭގެ އެނބުރި އައުން ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް: ބޯޒް 3 ދުވަސް 51 މިނެޓް ކުރިން
ޕޯޗްގަލް ރޮނާލްޑޯއަށް "ކުށުވެރިކަމެއް" ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޕޯޗްގީޒް ސިހުރުވެރިއަކު ބުނެފި! 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ރެކޯޑު އަގަކަށް ޑޭވިންސަން ސަންޗޭޒް ޓޮޓެންހަމްއަށް 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ޔުވެންޓަސް ފްރާންސްގެ ލެޖެންޑުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ޔުވެންޓަސްއަށް އާދެވުމުން މަޓުއިޑީ އުފާކުރޭ 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފުޓްބޯޅަ ޗިލީ ސްކޮޑުގައި ސަންޗޭޒް ހިމަނައިފި 5 ދުވަސް 56 މިނެޓް ކުރިން
ބާސެލޯނާ ބާސާގައި ކާމިޔާބު ހޯދާނެ: ޕައުލީނިއޯ 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އެޑެން ހަޒާޑް ހަޒާޑަކީ ބެލޮންޑިއޯ ހޯދޭނެ ފެންވަރު ކުޅުންތެރިއެއް: ނައިންގޯލާން 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ސުޕާ ކަޕް ބާސާ ހިތްދަތި ކޮށްލުމަށްފަހު، ރެއާލުން ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޮނާލްޑޯގެ ސަސްޕެންޝަން އިސްތިއުނާފް ރެއާލަށް ކާމިޔާބެއް ނުވި 7 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑަށް އެނބުރި އައީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން: ޕޮގްބާ 7 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޔޫއެފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ބުފޮން، މެސީ އަދި ރޮނާލްޑޯ! 1 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެޑެން ހަޒާޑް އަނިޔާއަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ޓްރޭނިންތަކުގައި ހަޒާޑް ބައިވެރިވާން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރޮނާލްޑޯ ފަސް މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން ޒިދާން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
DB released.