އެންމެފަސް

ފްރާންސް ފަރަންސޭސި ރިޔާސީ ރޭހުގެ ކުރީގައި މަކަރޫން އާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މޭރީން ލޮޕޭން 19 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފްރާންސް ފަރަންސޭސި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދަނީ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ވިއެޓްނާމް ވިއެޓްނާމްގެ އަވަށެއްގައި ހަފްތާއެއް ވަންދެން ރަޙީނުކޮށްފައި ތިބި ފުލުހުން މިނިވަންކޮށްފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައޫދީ ވަލީއުލްއަހްދުގެ ބާރުތައް ކުޑަކުރާ އިދާރާއެއް ސަލްމާން ރަސްގެފާނު އުފައްދަވައިފި 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ރަޝިއާ ރާއްޖެ އިން އަތުލައިގަތް ރަޝިއާގެ ހެކަރަށް 27 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
އަފްޣާނިސްތާން ތާލިބާނުން ކުއްލި ހަމަލާތަކެއްދީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން މަރާލައިފި 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 4
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދިޔަ ބައެއްގެ ގައިގައި ލޮރީއަކުން ޖެހި، 20 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ދުނިޔެ އެމެރިކާއިން ސިއްރުގައި ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް އީރާނުން ތުހުމަތުކޮށްފި 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ޕެރިހަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އައިއެސް ޖަމާއަތުން އުފުލައިފި 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ވެނަޒުއޭލާ ވެނަޒުއާލާގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާގައި ތިން މީހަކު މަރާލައިފި 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު އުފަން ބިމުގައި ސެމްސަންގް އެސް8 އަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޕްރީއޯޑަރު 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސީރިއާ ސީރިއާގައި ސެރިން ގޭސް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ: އޯޕީސީޑަބްލިއު 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އިސްރާއީލް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި ބަހެއް ފުރޮޅާލައި، ކޯރެއް ތެރެއަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 45 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖޭމްސް މާޓީސް ސައޫދީ އަރަބިޔާ އަށް ވަޑައިގެންފި 6 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ދުނިޔެ ޖަންގަލިން ފެނުނު "މޯގްލީ ގާލް"އަކީ ދަރިފުޅު ކަމަށް އިންޑިއާގެ ދެމަފިރިއަކު ބުނެފި 7 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 2
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާއިން މިސައިލް ޓެސްޓުތައް ކުރަމުންދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
DB released.