Sun Online

އެންމެފަސް

އެމެރިކާ އެމެރިކާވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީ ދަނީ ދަށަށް: ރިޕޯޓް 6 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި ކައިވެންޏަކަށް ދިން ހަދިޔާއެއް ގޮވައި، ފިރިމީހާ މަރުވެއްޖެ 6 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިނގިރޭސިވިލާތް އައުޓްލެޓުތައް ބަންދު ކުރަންޖެހުމުން ކޭއެފްސީން މައާފަށް އެދުނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް! 6 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސީރިއާ ސީރިއާގެ ގޫތާއަށްދޭ ހަމަލާތައް 30 ދުވަހަށް ހުއްޓާލަން ގޮވާލާ ގަރާރެއް އދ.އިން ފާސްކޮށްފި 7 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
ކެނެޑާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މޯދީ ބައްދަލު ކުރެއްވީ ހަ ދުވަސް ފަހުން 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި މަނާކުރަނީ 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޖިބޫޓީގައި ޔޫއޭއީ އިން ހިންގާ ކޮންޓެއިނާ ޓާމިނަލެއް އަތުލައިފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ ގުދުސްގައި އަޅާ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަންނަ މޭ މަހު ހުޅުވާނެ: އެމެރިކާ 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ ތަޅުމުގައި ތިއްބެވީ 20 މެންބަރުން، ބަހުސަކާ ނުލާ ފަސް ބިލެއް ފާސްކޮށްފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 11
ސޯމާލިއާ ސޯމާލިއާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ކައިރީ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 18 މީހަކު މަރާލައިފި 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ސީރިއާ ހަނގުރާމަ ސޫރިޔާގެ ޣޫތާ އައްޝަރްގިއްޔާ ދުނިޔެމަތީގެ ޖަހީމަކަށް ބަދަލުވެ ރައްޔިތުން ކަތިލެވެމުން ދަނީ 2 ދުވަސް 36 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ އަރަބިއާއިން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް 64 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ސީރިއާ ސީރިއާ ސިފައިން ގޫތާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 400އަށް 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ މީހެއްގެ ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައި އިން 1.8 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ ފިލްމީތަރި ކަމާލް ހަސަން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޕާކިސްތާން ނަވާޒް ޝަރީފަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އިސްރާއީލް ނަތަންޔާހޫއާ ގާތް ފަރާތަކުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދެނީ: އިސްރާއީލް މީޑިއާ 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.