Sun Online

އެންމެފަސް

އިސްރާއީލް އިސްރާއީލުން ގުދުސަށް ވެރިވެގަތީއެއް ނޫން، މިނިވަން ކުރީ: ނަތަންޔާހޫ 16 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލުމަށް އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ޓްރަމްޕް 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސްރީ ލަންކާ ސްރީލަންކާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ދެ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމު ބަދަލުކުރަނީ 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އޮބާމާއަށް ފާޑު ވިދާޅުވުމަށް ފަހު ޓްރަމްޕް އަމަލު ކުރެއްވީ އެއްގޮތަކަށް؟ 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އާ ޕްލެނެޓެއް ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރު ތެރޭ ހޯދަން ޖެހޭ: ހޯކިން 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 7
ލުއި ޚަބަރު އުފަންވި އިރު ފުރަ މެއާއި ގޮހޮރު ބޭރުގައި އޮތް ކުއްޖެއްގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ކޮލޮމްބޯގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރޯދަމަސް އައިސްލޭންޑް އަދި ގްރީންލޭންޑުގައި 21 ގަޑިއިރު ރޯދައަށް ތިބެންޖެހޭ! 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 4
ދުނިޔެ ސައުދީގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި މެޑަލް ޓްރަމްޕަށް އަރުވައިފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 12
އިންޑިއާ ޒުވާން އަންހެން ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ރަހިމު ހަދިޔާކޮށްފި 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފުރަތަމަ ހާރިޖީ ދަތުރުފުޅުގައި ޓްރަމްޕް ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 4
އީރާން މިހާރުގެ ރައީސް ރޫހާނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ސްޓާ ބަކްސް ސްޓާބަކްސްގެ ކޮފީއަކުން ގައި ފިހުނު އަންހެނަކަށް 100،000 ޑޮލަރުގެ ބަދަލު 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު އެމެރިކާ ޓެރަރިސްޓުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭހާ ހިނދަކު އެމެރިކާއަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނަން: އުރުދުޣާން 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 3
ލުއި ޚަބަރު ނިކަމެތިކޮށް އޮތް އިންޑޮނޭޝިއާގެ މި އަވަށަކީ މިއަދު "ރެއިންބޯ ވިލެޖް"އެއް 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އަވަހާރަވެއްޖެ 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު އީރާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމަށް ރިވެލިއުޝަނަރީ ގާޑުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި 5 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released.