Sun Online

އެންމެފަސް

އުތުރު ކޮރެއާ ނިއުކުލިޔާ ހަތިޔާރަކީ ގައުމުގެ ދިރުމާ އަދި މަރާ ގުޅިފައިވާ ދިފާއީ މައި އައްޑަނަ: އުތުރުކޮރެޔާ 8 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސަހަރާގައި ގަލުން ހަދާފައިވާ ގޮތް ނޭނގޭ 'ގޭޓު'ތަކެއް 23 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ ނޯވޭ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އިސް މަގާމުތަކަށް ކަނބަލުން 23 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
ޕާކިސްތާން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ޕާކިސްތާނުގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 3
ރޮބާޓް މުގާބޭ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމު މުގާބޭއަށް 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޗައިނާ ޝީގެ ތަގުރީރަށް "އަތްތިލަބަޑިޖަހާ" ގޭމަކަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ބެހޭގޮތުން އޮބާމާ އާއި ބުޝް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ކެނެޑާ ކިއުބެކްގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ނުދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 4
އެމެރިކާ ޓިލާސަންގެ ތައުރީފު އިންޑިއާ އަށް އަދި ފާޑުކިޔުން ޗައިނާ އަށް 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ޗައިނާއިން ގަންނަނީ! 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާ ކުރާ އަމުރު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
ތާލިބާން ތާލިބާނުން އަފްގާނިސްތާނުގައި ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި 71 މަރު 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންޑޮނޭޝިއާ ގަތަރުގެ އަމީރު އިނޑޮނީޝިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިރާގުގައި އައިއެސް އިނދަޖެހުނުގޮތަށް ސޫރިޔާގައިވެސް އައިއެސް މުޅިން ބަލިވެ އިނދަޖެހިއްޖެ 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 4
ދުނިޔެ މަލާލާ ޒަމާނީ ހެދުން ލައިގެން އޮކްސްފާޑަށް ދިޔުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 11
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ ޕްރިންސުންތަކެއް "ވަގަށް ނަގައިގެން" އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި 5 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 8
ދުނިޔެ މިސްރުން ގާޒާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
DB released.