Sun Online

އެންމެފަސް

އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޔޯގާ ޓީޗަރެއްގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ 6 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
އީރާން އީރާނާ ބެހޭ އާ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް މެކްރޮންއާއި ޓްރަމްޕް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި 8 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަ މައްސަލަ ނިއުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެނަމަ ނިއުކްލިޔަރ ފެތުރުން މަނާކުރާ މުއާހަދާއިން އީރާންވެސް ވަކިވަނީ 10 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
އިންޑޮނޭޝިއާ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕާލިމެންޓުގެ ކުރީގެ ރައީސް 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ފިންލޭންޑް ވަޒީފާ ނެތް 2،000 މީހަކަށް ފިންލެންޑް ސަރުކާރުން މުސާރަދިނުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކެނެޑާ ވޭނަކުން ޖައްސައި ކެނެޑާގައި 10 މީހަކު މަރާލައިފި 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އޮސްޓްރޭލިއާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަންމަގެ ކްރެޑިޓް ކާޑާ އެކު، އެކަނި ބާލީއަށް 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ޕްރިންސް ވިލިއަމްއާއި ކޭޓްއަށް އަނެއްކާވެސް ފިރިހެން ދަރިކަލެއް 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ އަނބިކަނބަލުންގެ ޖަނާޒާއަށްފަހު ބުޝް އައިސީޔޫގައި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
މައްކާ މައްކާގައި ބިރުވެރި ގަތްލު އާންމެއް ހިންގައިފި 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 8
ދުނިޔެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކާ ސިފައިން ގުޅުމުން، އަރްމީނިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން ބޭރުކޮށްލައިފި 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސައުދީ އަރަބިއާ އުމްރާވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ، ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ 2025 އަންނައިރު އިންޑިއާގެ ޖީޑީޕީ ފަސް ޓްރިލިއަނަށް އަރާނެ 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު އެމެރިކާއާއެކު މަޝްވަރާކުރަން ޗައިނާ ތައްޔާރު 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 7
DB released 01.