އެންމެފަސް

އިންޑިއާ އެއާލައިންގެ މުވައްޒަފަށް ހަމަލާދިން މެމްބަރަކު އިންޑިއާގެ ފުލައިޓުތަކަށް ނާރުވަން ނިންމައިފި 23 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އިރާގާއި އެމެރިކާގެ ޙަމަލާތަކުގައި މޫސަލްގެ އެތަށް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދުނިޔެ ބިޒްނަސް ކްލާސް ސީޓެއް ނުދިނުމުން އިންޑިއާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު އެއާލައިންގެ މުއައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީފި 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ވެސްޓްމިންސްޓާއަށް ހަމަލާދިން މީހާ ދެނެގަނެވިއްޖެ 2 ދުވަސް 26 މިނެޓް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ލަންޑަންގެ ވެސްޓް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން 7 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ކެންޔާ ކެންޔާ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ހެކްކޮށް، 39 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގައިފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ރާއްޖެ އިން ފުރި ޖެޓެއް، ހާދިސާއެއް ހިނގައި ނުވަ މީހަކު ޒަހަމުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާގެ ފާޑުކިޔުން ލަންޑަނުގެ މޭޔަރަށް 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫބަކުރުލްބަޣްދާދީ މަރާލުން މިހާރުއޮތީ އަތްމަތީގައި: އެމެރިކާ 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިނގިރޭސިވިލާތް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި 3 ދުވަސް 56 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ ޓްރަމްޕްގެ ކޭންޕޭނަށް ރަޝިޔާ އިން 750 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯއްދެވިކަމުގެ ތުހުމަތެއް 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ ގަންގާ އަދި ޔަމުނާ ކޯރަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އިންސާނީ ދަރަޖަ ދީފި 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ އެމެރިކާ އާއި ޔޫކޭއަށްދާ ބައެއް އެއާލައިންތަކަށް ފޯނު ނޫން އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެރުވުން މަނާކޮށްފި 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފްރާންސް ދަރިންނަށް ވަޒީފާ ދިން މައްސަލަ ބޭޒާރުވެ، ފަރަންސޭސި ދާޚިލީ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ފޯބްސް އަދިވެސް ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަނަކީ ބިލްގޭޓްސް 4 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ޑޭވިޑް ރޮކަފެލާ މަރުވެއްޖެ 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚަބަރު މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވާ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ރައީސާ، ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
DB released.