Sun Online

އެންމެފަސް

ޖަރުމަނު އެމިޝަންސް މައްސަލައިގައި ފޯލްކްސްވާގެން 4.3 ބިލިޔަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާއާ ސުވާލު ކުރަނީ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ސްނެޕްޗެޓްގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހެޑްކުއާޓަރެއް ލަންޑަންގައި ގާއިމްކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ އެމިޝަންސްއަށް މަކަރުހެދި މައްސަލައިގައި ފޯލްކްސްވާގެންގެ އިސްވެރިއަކު އެމެރިކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މޯބައިލް ފޯން ނޮކިއާއިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް ނެރެނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާ ސަރުކާރަށް ވެސް އޮޅިއްޖެ، ފޯލްކްސްވާގެންއިން ލަންކާގައި ކާރުޚާނާއެއް އަޅާކަށް ނޫޅޭ! 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ކިންގްސްޓަން އިން ދެ ޓީބީގެ ޕެންޑްރައިވް އެއް އަންނަ މަހުތެރޭގައި ނެރެނީ! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޕަލް އިންޑިއާގައި އައިފޯނު މެނުފެކްޗާ ކުރަން އެޕަލްއިން ނިންމައިފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ ފޯލްކްސްވާގެންގެ ކާރުޚާނާއެއް ސްރީލަންކާގައި އަޅަނީ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރީފްސައިޑް ރީފްސައިޑަށް 40 އަހަރު، ހުރިހާ އެއްޗަކުން ޑިސްކައުންޓު! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޑްވަޓޯރިއަލް އެސްޓާސްގެ ނިއު އިޔާ ހަދިޔާ، ސްކައިވޯތު 4ކޭ ޓީވީ 18،888 ރުފިޔާއަށް 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެވްރީތިންގ ރެޑް މޯބައިލް ކޮމާސްއަށް އިންގިލާބު ގެނައި އެވްރީތިން ރެޑަށް ކާމިޔާބު އެއް އަހަރު 5 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ފަތުރާ ދޮގު ހަބަރު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ 5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޕަލް ނިންޓެންޑޯއިން އެޕަލް ޑިވައިސްތަކަށް ސުޕާ މާރިއޯ ރިލީޒް ކޮށްފި 5 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޕޮކެމޮން ފަސް މަސް ފަހުން ރާއްޖެއަށް ޕޮކެމޯން ގޯ ރިލީޒް ކޮށްފި! 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ދުނިޔެ އަވަސް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ކިއުބާ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޫގުލްއާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ކޮމެންޓުތަކަށް ޕޮޕްއަޕް ވިންޑޯއެއް ހަދަނީ؟ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.