Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ދިރާގު ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެސްކީ އެސް8 އަދި އެސް8 ޕްލަސްއަށް ޕްރީ ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދިރާގު މިއަހަރު ދިރާގަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ: އަޝްމަލީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޚަބަރު އުފަން ބިމުގައި ސެމްސަންގް އެސް8 އަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޕްރީއޯޑަރު 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫއިން ރާއްޖެއަށް އައިޕީޓީވީ ތައާރަފު ކުރަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ ރިލަޔަންސްގެ ފޯނު ނެޓްވޯކުން ހިލޭ ޚިދުމަތް ދޭތީ އެއާޓެލް ކޯޓަށް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ނާސާ ސެޓާންގެ ހަނދެއްގައި ދިރުން ހުރެދާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ ނިޝާންތަކެއް ފެނިއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެސްޓަރސް އެސްޓާސް އިން ޗައިނާގެ މައިލިންގް ބްރޭންޑުގެ ފްރިޖު ތައާރަފުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެލެގްރާމްއިން މިހާރު ގުޅޭނެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ދޮގު ޚަބަރު ޑިލީޓު ނުކުރާނަމަ ޖަރުމަނުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނިތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގުން ވާވޭއަށް 11.6 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓްވީޓު ކެރެކްޓާ ލިމިޓުގެ ތެރެއަށް ރިޕްލައި ޓެގު ނުހިމެނޭ ގޮތް ހަދައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް މިމަހަށް ފަހު ވިންޑޯސް ބައެއް ފޯނުތަކުގައި ފޭސްބުކާއި މެސެންޖާ އެޕް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8: ހޯމް ބަޓަން ގެއްލި، ސްކްރީންވެސް ބޮޑު! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ކޮރަޕްޝަނާއި ނޯޓު7ގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުން މައާފަށް އެދިއްޖެ 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 7 އާއި 7 ޕްލަސްގެ ރަތް ކުލައިގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޗާޖަށް ޖަހައިގެން އައިފޯނާ ކުޅެނިކޮށް، ކަރަންޓުގައި ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.