އެންމެފަސް

ސެމްސަން ސެމްސަން ކުންފުނި ދެބައިކޮށް، ދެ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ނިންމައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުން ދައްކައިދިނީ ފަސް ޒުވާނުން! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ލަންކާގެ ރިޔާސީ ވެބްސައިޓު ހެކްކުރި ޒުވާނާއާ ސިރިސޭނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނަސޭހަތް ދެއްވައިފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ގާނޫނެއް އެކުލަވައި ލަނީ! 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ފަލަކީ އިލްމު މިމަހުގެ 14 ވަނަދުވަހުގެ ރޭގެ ހަނދު ފެންނާނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށް، 30 ޕަސެންޓް އަލިގަދަކޮށް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ 2.8 މިލިއަން ދޮންނަ މެޝިން އަނބުރާ ހޯދައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޗާޖިން ޓެސްޓުން އައިފޯން އެންމެ ފުލުގައި! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ފޭސްބުކް އަންނަ އަހަރު އިޝްތިހާރުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވާނެ ކަމަށް ފޭސްބުކްއިން ބުނެފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އޫބާ އެޕް ޗައިނާގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ސައުދީގައި ނޯޓު 7 ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިއޯއެސްގެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓާ އެކު އައިފޯން 7 ޕްލަސްގެ ކެމެރާ ފައްކާ ވެއްޖެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8 އަށް ކުރާ އުއްމީދާއި ފަތުރާ އެކި ވާހަކަތައް! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓްވިޓާ އާމްދަނީ ދަށްވުމާއެކު މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް ޓްވިޓާއިން ނިންމައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓްވިޓާ މާލީ ގެއްލުމާ ހެދި ޓްވިޓާއިން ވައިން ވީޑިއޯ ސާވިސް ހުއްޓާލަނީ! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްގެ އާ މެކްބުކް ޕްރޯ ބާޒާރަށް ނެރެފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ތަރައްގީކުރަން ޖަޕާނުން 415 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްމާޓް ގަޑިތަކުގެ ވިޔަފާރި 51 ޕަސެންޓު ދަށަށް! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.