Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

އިންޑިއާ ޒުވާން އަންހެން ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ރަހިމު ހަދިޔާކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް އައިފޯނަށް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސް ފިލްޓަރާ އެކު، އިންސްޓަގްރަމް ސްނެޕްޗެޓަށްވެ ނިމިއްޖެ! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑުއަޑީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް އަންޑަވޯޓާ ޑްރޯންއެއް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޑްރޯން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 'ޑްރޯން ޖަމްޕް' 1،082 ފޫޓު މަތިން! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓޮޔޯޓާ އިން އުދުހޭ ކާރެއް އުފައްދަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އައިޖީއެމްއެޗް ސާވަރ އަޕްގްރޭޑުކުރާތީ އެމަޖެންސީ ނޫން ކަންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު މެމޯ ނުހެދޭ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ 99 ގައުމެއްގެ އެތައް ހާސް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ސައިބާ ހަމަލާތައް ދީފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދިރާގު ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދަރަވަންދުއަށް 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދެ ބިލިއަނަށް އަރަނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ތުރުކީ ތުރުކީގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ވިއްކި އައިފޯނުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނެއް ނަގައިގެން މެކްބުކް ޕްރޯއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު! 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރީފްސައިޑް އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު ރީފްސައިޑުގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ސަން ޕްލޭ: މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޗެނަލެއް ހަދައި ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ 1 މަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫގެ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 1 މަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ވީޑިއޯ ޕްލެޓްފޯމް އުރީދޫއާ ގުޅިގެން ސަން އިން ތައާރަފްކޮށްފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
DB released.