Sun Online

އެންމެފަސް

ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ޒުވާނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ޒުވާނުންގެ ސަހަރުގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރާއެކު ފަށައިފި 14 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖޭޖޭއާއި ދަ ގޭންގްވެސް ސެމީއަށް 14 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބަންގާޅު އަތުން ބަލިވެ، ރާއްޖެއަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ 14 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ކުޅިވަރުގެ ފުރުސަތުތަކުގައި ހިފާ ދަރިވަރުންނަކީ މާދަމާގެ ގައުމުގެ ބަތަލުން: މިނިސްޓަރު 14 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ކަލާސް އެވޯޑު މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑް، ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން ނާބީހާއަށް 14 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް ޕްރިވިއު 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރ ސްކޫލް ބައިސްކަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ތަރައްގީކުރި ޓާފް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފުޓްސަލް ލިޔާހް: ފުޓްސަލްގައި ދެވަނައެއް ނެތް! 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 2
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޮޑު ތަފާތަކުން މަހިބަދޫ ބަލިކޮށް، ދަ ގޭންގުން އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
މާލޭ ލީގު 2018 ނިއު ބަލިކުރުން: ކިސްގެ ޓެކްޓިކަލް މޮޅެއް؟ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުޑަހުވަދުއާއި މާޅޮސްވެސް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެއްޖެ 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓީޓީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިޔާ ޓީޓީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ހަތް މެޑަލް 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސްކޭޓްބޯޑިންގ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގޮއިދުއަށް ސްކޭޓް ބޯޑް ޕާކެއް! 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
މާލޭ ލީގު 2018 ގްރީންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ސޮބާގެ މެސެޖެއް: ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ގްރީން އޮތީ އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުން 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިން ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރުގެ އަވައިގައި ޖައްސުވާލައިފި! 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.