Sun Online

އެންމެފަސް

މާލޭ ލީގު 2018 ޓީސީއާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް 21 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ އަޝްފާގު ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކުރުމަށް ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމްއަށް! 21 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށްވެސް ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ހާއްސަ ޖަގަހައެއް! 21 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި 1 ދުވަސް 35 މިނެޓް ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ގްރީން ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ފްލައިބޯޑް ވޯޓާ ފްލައިބޯޑް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ފަސް ވަނަ ޔައިޝް ހޯދައިފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކްލަބް އީގަލްސް އީގަލްސްއަށް އުޒުބަކިސްތާންގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ޑިފެންޑަރެއް 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ހަނި މޮޅަކާ އެކު ސައުތު ކޮރެއާގެ މައްޗަށް ސުވިޑެން ކުރި ހޯދައިފި 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ޔޫވީވެސް ބަލިކޮށް، ވެލެންސިއާއިން ހިތްވަރު ހޯދައިފި 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ޔޫސޭއާއި ވީއޭއާރް! 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 5
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި އުޅޭ ދިވެހީންނަށް ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން ޚާއްސަ މަރުކަޒެއް! 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 5
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު އިތުރު ބިދޭސީ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ފޯކައިދުއާ ގުޅިއްޖެ 3 ދުވަސް 42 މިނެޓް ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނިއުއަށް ރުވާންޑާގެ ފޯވަޑެއް 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަލަހިނި އަށް، އިނާމަކަށް 325،000 ރުފިޔާގެ ތަކެތި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެފްއޭއެމް ނުވަ އެކަޑެމީއަކާއެކު އެފްއޭއެމް ޔޫތު ލީގު އަންނަ މަހު ފަށަނީ 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ވެޓެރަންސް ކަޕް ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ވެލެންސިއާއިން ވެޓެރަންސް ކަޕް އުފުލާލައިފި 7 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 2
ވޭން ރޫނީ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް، ރޫނީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.