Sun Online

އެންމެފަސް

ކޮލަމް މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ. 3 ދުވަސް 56 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ޒުވާން އަންހެން ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ރަހިމު ހަދިޔާކޮށްފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ނިކަމެތިކޮށް އޮތް އިންޑޮނޭޝިއާގެ މި އަވަށަކީ މިއަދު "ރެއިންބޯ ވިލެޖް"އެއް 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ އެފްއެންޑްބީ ޝޯގައި ތަފާތު ރަހަތަކުން ހިތް ފުރާލެވޭނެ! 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ސިއްހަތު ތަރުކާރީ ކެއުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ ހަށިގަނޑަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ 5 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ދުނިޔެ ވަށާ ބުރު ޖަހާ އެންމެ ހަގު އަންހެނާގެ ރެކޯޑަށް އަފްޣާން އަންހެނަކު ނުކުމެއްޖެ 6 ދުވަސް 35 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ދެ ކުލައިގެ އަލިމަަސް ޖަހާފައިވާ ކަންފަތުލާ މުދި ރެކޯޑު އަގަކަށް ވިކިއްޖެ 6 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސިއްހަތު އެނާޖީ ޑްރިންކް ބުއިމުން މި ކުއްޖާވީ މަރު! ސަމާލުވޭ! 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑުއަޑީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް އަންޑަވޯޓާ ޑްރޯންއެއް! 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ޑްރޯން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 'ޑްރޯން ޖަމްޕް' 1،082 ފޫޓު މަތިން! 7 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1.4 މިލިއަން ދޮންކެޔޮ ވަށް އުކާލާ! 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ކުޑައަކަސް މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އަތް ދަބަސް! 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓޮޔޯޓާ އިން އުދުހޭ ކާރެއް އުފައްދަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަރަން ޖޯހަރު ކަރަން ޖޯހަރު އޭނާގެ އޮޓޯބަޔޮގްރަފީގައި ދޮގުހެދީތަ؟ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
މުނިފޫހިފިލުވުން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ވިވެކްގެ ފަރާތުން 25 ފްލެޓް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދަންގަލް' ވެސް 1000 ކުރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދުބާއީގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓުކޮށްގެން ދިވެއްސަކަށް ދުބާއީ ދަތުރެއް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
DB released.