Sun Online

އެންމެފަސް

އެޗްއާރްސީއެމް ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގޭ: އެޗްއާރުސީއެމް ދިރާސާ 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 2
ޕީޕީއެމް އއ. އުކުޅަހުން އަށް މީހަކު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 2
ފުލުހުން ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ގައިދީން ތިބެނީ އެކަހެރިވެފައި، އަނިޔާއެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓަރު 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 6
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމް މެމްބަރަކު ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފޯމު ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާނެ: ޕީޕީއެމް 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 8
އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި، އިންތިޚާބު ފެބްރުއަރީގައި 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ރާއްޖޭގައި ކޮމާޝަލް ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށަނީ 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ޓީވީއެމުން އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭސް "ގޯލްޑް 100" ގެ ޕްލެޓިނަމް އަދި ގޯލްޑް ޕާޓްނަރުންނާ އެކު ސޮއިކޮށްފި 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
އިމިގްރޭޝަން "ނުރައްކާތެރި ބަލި ހުރި ބިދޭސީންނަށް ފޭކު މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ދަނީ ހަދަމުން" 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 2
ޔުނިސެފް އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކޮށް، ރައްކާތެރި ކޮށްދޭނެކަމުގެ ވައުދު ސަރުކާރުން ވެއްޖެ 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 2
ޝީޝާ ޝީޝާގެ "ވިންސްޓޯލްމެންޓް ޕްރޮމޯޝަނުގެ" އެންމެ ފަހު ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
ސިޔާސީ މަގާމްތައް ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި 12 ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 13
އިންސާނީ ހައްޤުތައް އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ލިބުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ޝޮކޯ ނޮޑާ 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ގާނޫނު ތަސްދީގުކޮށް، މެއި މަހުން ފެށިގެން އޭޑީސީ ނަގަނީ 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ތައާރަފުކުރުމަށް ގަވައިދުތައް އިސްލާހު ކުރަނީ 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މީރާއާ އެކު އިތުރު ތިން ކޯޑިނޭޓަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 2 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން comment 9
DB released 01.