Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

އަބްދުﷲ ރިޔާޒު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް އިތުރު ފުރުސަތު ނުދޭން ޕީޖީން ނިންމައިފި 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 4
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކަނޑޫދޫ ފެނަކައިގެ ތިން މަގާމަކަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނުނަގަން އަމުރުކޮށްފި 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 5
ފާރިސް މައުމޫން ރިޝްވަތުދިން ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރަން: ފާރިސް 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 5
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ދެއްކީ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 5
ދަތުރުފަތުރު ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީތަކާއި ޝެޑިއުލްތައް ބަލައިލެވޭ "އޮންބޯޑް އެމްވީ" ލޯންޗުކޮށްފި 4 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 4
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރަން ހުރަސްއެޅުމުގެ ދައުވާ ސޮފްވާންގެ މައްޗަށް އުފުލައިފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެލްޖީއޭ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އެލްޖީއޭއިން ބާތިލުކޮށްފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަސްތުވާތަކެތި މީހުން ހަވާލުކުރާ ހަދިޔާ ފޮށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ޗެކް ކުރޭ، ޑްރަގްސް ހުރެދާނެ! 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަރަންޓު ތެލުގެ އަގު ހެޔޮވުމާ އެކު ސްޓެލްކޯއާއި ފެނަކައިން ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރަނީ! 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 5
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާރޝަރީކޮށް ހިންގުމަށް އިންޑީއާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ޓީބީ ޖެހުނު އިންޑިއާ ނަރުހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 4
އެޗްއާރްސީއެމް އެޗްއާރްސީއެމް އިން ދޫނިދުއަށް ގޮސް އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފި 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ސްރީލަންކަންގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް ލަންކާ މީހަކާއި ޖަޕާނުގެ ދެ އެއާލައިން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަނީ 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު މަގާމަށް އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޒުހޫރު ރައްދު ދެއްވައިފި 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 5
ފުލުހުން ޔާމީންގެ ގާތިލެއް ކަމަށް ބުނާ އިސްމާއިލު ރަޝީދުގެ ބަޔާން ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 12
ހައިކޯޓު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރިތާ ހަ އަހަރު ފަހުން މީހަކަށް ވަޒީފާދޭން ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.