Sun Online

އެންމެފަސް

އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެމްޑީޕީއަކީ ޕާޓީއެއް ނޫން، އެއީ ނަޝީދު ވަށައިގެން އެނބުރޭ ބައެއް: އަދުރޭ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 10
ގދ. ފިޔޯރި ވަގަށް ނެގި ފިޔޯރީ ކޯޓުގެ ތިޖޫރީގައި ފައިސާއެއް ނުހުންނާނެ: ކައުންސިލް 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 5
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގެ 13 މަގެއްގައި 33 މަގު ބައްތި ހަރުކޮށްފި 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އދ. ޔޫއެންގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ވާދަ ނުކޮށް ރާއްޖެއަށް ހަތަރު ވޯޓު 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 8
މަސްތުވާތަކެތި ބޮކްސާ ތެރޭ ރައްކާކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރިސޯޓްތަކުގެ ޖީއެމް ފޯރަމް އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އޭސީސީ އިން 265 މައްސަލަ ނިންމައިފި 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ގދ. ފިޔޯރި ފިޔޯރީގައި ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގައިފި 4 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޒައިދުލް އަމީން ރައީސް މައުމޫނާއެކު ހުންނެވި ޒައިދު ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 6
ރައީސް ޔާމީން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބުރުޖް ހަލީފާއަށް ވަޑައިގެންފި 5 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ދުވާފަރުގައި ހަދަން ފަށައިފި 5 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިމިގްރޭޝަން ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ހެއްދުމަށް ނަގާނީ 450 ރުފިޔާ 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 5
ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ފަސް މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް 5 ދުވަސް 11 މިނެޓް ކުރިން comment 7
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖައްސަނީ ގައިދީން އަމިއްލައަށް: ކަރެކްޝަންސް 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ހުރި ގާޒީ އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލައިފި 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ކާބޯތަކެއްޗާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފޮތެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފި 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
DB released.