Sun Online

އެންމެފަސް

ގއ. ވިލިނގިލި ވިލިނގިލީ އިންޖީނުގެއިން ދޫކުރި ބާރުގަދަ ކަރަންޓެއްގެ ސަބަބުން ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ސާމާނު ހަލާކުވެއްޖެ 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 10
މަޖިލިސް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ގާނޫނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައިފި 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މަދު ދަރިވަރުން ތިބޭ ސުކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޔޫއެންޑީޕީ އުތުރުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މިއަހެލި" ޕްރޮގްރާމް އަންނަ މަހު 28ގައި 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ހައްޖު ދިވެހި ހައްޖާޖީން ދަތުރުކުރި ބަހަކުން ދުންއަރާތީ، އެ ބަހުން މީހުން ހުސްކޮށްފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ސަމީރު ދޫކޮށްލައިފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
މަރުގެ މައްސަލަތައް އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަރުގެ މައްސަލަތައް އިއްސެ މަރާލީ ޝުމަންމިއާގެ ކައިވެނީގެ ގުޅުން ހީނަރުކޮށްލި މީހާއަށްވުމުން 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 14
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަނީ 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 4
މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ލޯޔަރު ވައްޑޭ ދޫކޮށްލައިފި 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް އިއްސެގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަނެއްކާ ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާގައި ހޮވުނު މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމް އަކު ނުހުންނާނެ: އަދުރޭ 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 3
އަޙްމަދު އަދީބު މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އަދީބު އެދިވަޑައިގެންފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ފާރިސް ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ދެއްވީ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ހުއްދައާ އެކު: ވަކީލު 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ބޮޑެތި އިނާމުތަކަކާ އެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ތައުލީމީ ފެއާ މިއަދު ފަށަނީ 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ސިހުރު ކުރެންދޫ ދެ ގެއަކުން ސިހިރު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތްތަކެއް ހޯދައިފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ޗައިނާ ސަފީރު ރައީސް އަރިއަހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
DB released.