Sun Online
Eid Greetings - Maldives Post Eid Greetings - MRDC Eid Greetings - Allied Eid Greetings - Stelco

އެންމެފަސް

ދިރާގު އީދު ހަދިޔާއަށް ދިރާގުން ޑޭޓާ ދެގުނައަށް، ހިލޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އެސްޓީއޯ އައްޑޫގައި ލަގެޖު ބެލްޓުން އައީ އެސްޓީއޯގެ އީދު ހަދިޔާ! 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 10
އުރީދޫ އުރީދޫއިން އީދަށް 25 ޕަސަންޓު ބޯނަސް ޑޭޓާ 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ރޯދަމަސް ނިމުމާއެކު މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 200 ރުފިޔާ އަށް ތިރިވެއްޖެ 2 ދުވަސް 34 ސިކުންތު ކުރިން comment 1
އިމްރާން އަބްދުﷲ ޝައިޚް އިމްރާން އީދުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތް 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 11
ދިރާގު އީދު ނަމާދަށްފަހު ދިރާގުގެ ފަރާތުން އީދު ހަދިޔާ 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ފިތުރު އީދު 1438 ރޯދައިގެ ހަގީގީ ފައިދާ ކުރާނީ ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުން މަތީ ދެމި ތިބެގެން: އީދު ހުތުބާ 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ބައެއް ބަލިމީހުންނަށް މެޑަމް ފާތުން އީދު ހަދިޔާ ދެއްވައިފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ފިތުރު އީދު 1438 މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުން ބޮޑުމަސް ފެންނާނެ! 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން އީދަކީ ވަހުދަތުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާކޮށް އިތުރު އަޒުމުތައް އާކުރުމަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ މުނާސަބަތެއް: ރައީސް 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ދ. ބަނޑިދޫ ބަނޑިދޫއިން ޒަކާތް ހައްގުވަނީ އެންމެ ދެ މީހުންނަށް 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ފިލްމީތަރި މުއާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ މާދަމާ އަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ބޭރުމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އީސީގެ މެމްބަރު އަކުރަމަށް އަނިޔާވެ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 5
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 24 ރަށަކަށް ސިންކްރޮނައިޒިންގް ޕެނަލް ފޮނުވަން ފަށަނީ 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފުލުހުން ބަނގުރާ ބުއި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ފުލުހުން ދޫކޮށްލައިފި 3 ދުވަސް 13 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެމްބަރު ޖައުފަރަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނީ ސްޕޮންސަރުދޭ އުސޫލުގެ ދަށުން: ފެނަކަ 3 ދުވަސް 39 މިނެޓް ކުރިން comment 2
DB released.