Sun Online

އެންމެފަސް

ތައުލީމް ލެގޯ އާއި ރޮބޮޓިކްސް ފަދަ އިލްމުތައް އުނގަންނައިދޭ ލާނިން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 4
ދިވެހިބަސް ކިޔަމާ ކިޔަމާ: ކުދިންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޚާއްސަ ފޮތެއް 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 5
މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު ޖުޑިޝަރީއާއި މަޖިލީހާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަރަތަރައަޅާފައި ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް: އާމިރު 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ވެމްކޯ ވެމްކޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 3
އެވިޑް ކޮލެޖް އެވިޑް ކޮލެޖުން 609 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 2
މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް މެޑަމް ފާތުން އައްޑޫގައި 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ބަނޑުގައި ގަރުބަ ގަތުމާއެކު ތެލެސީމިއާ ޓެސްޓު ކުރެވޭ ގޮތް އަންނަ އަހަރު ހަދަނީ 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 4
ރައީސް ވަހީދު އަޅުގަނޑަށް ކާމިޔާބު ލިބުނީ ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ބަސް އަހައިގެން: ރައީސް ވަހީދު 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ދަނިކޮށް، އަލިފާން ރޯވި ބޯޓު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 4
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މާރާމާރީ ލ. ގަމުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ޓެކްސީއެއްގައި ފިރިހެން ކުއްޖަކާ "ބެހުނު" ޑްރައިވަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 7
ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރަށް މައުމޫން ރައްދު ކުރެއްވި "ކެކުރި ޖޯކަށް" ރައީސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 5
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ބަނޑޮސް ކައިރީގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އޭސީސީ ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގު ނިންމައިފި 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 3
ފްލެޓް ދިއްދޫ އާއި ހޯޑެއްދޫން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު، އިއުލާންކޮށްފި 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.