Sun Online

އެންމެފަސް

ޚަބަރު މާލެ އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި 12 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތަކާއި އަހައްމިއްޔަތުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދިނީ މި ސަރުކާރުން: މިނިސްޓަރު 12 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
ރަފީ ޖަމިއްޔާ ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރަފީން ސަމިޓެއް ބާއްވައިފި 18 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ ޓެބްލެޓްތަކަށް ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހާއްސަ ސެޝަންތަކެއް! 22 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
އުރީދޫ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެ ގޮތް އުރީދޫއިން ހަދަނީ 1 ދުވަސް 52 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެސްޓީއޯ ރާއްޖެ އަށް ކާޑުގެ ދަތިކަން ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެ: އެސްޓީއޯ 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 8
ޚަބަރު ފީއަލީ ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފްލެޓް ސިނަމާލެ، މާލޭ ހިޔާ ފްލެޓް ތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިހުމާލުވެފައި: މުއިއްޒު 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚާރިޖީ ގުޅުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ކޯޓާ ކުޑަކޮށްފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 5
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެ މުހިންމީ ސްމާޓް ސިޓީއެއް: ޒެނީޝާ 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ދުވުމެއް ބާއްވާކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާފައެއް ނެތް: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ކަމާލުއްދީނަށް ޖޭޕީގެ ނައިބު ލީޑަރުގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޖޭޕީގެ ރައީސަކަށް އަލީ ވަހީދު އިންތިހާބުކޮށްފި 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުދައެރުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަ އަރަނީ 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށީ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް ދިޔަ ލޯންޗް އަދިވެސް ނުނެގި! 2 ދުވަސް 13 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އެމްއެންޑީއެފް އދ. އަތޮޅު ބޭރުން ފެނުނު ޑިންގީގައި ތިބީ ތިން ބިދޭސީން، އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ! 2 ދުވަސް 31 މިނެޓް ކުރިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގާސިމް ވަކި އެއްޗެއް އަންގަވަންދެން ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމް ހުސްކޮށް ބޭއްވުމަށް ފާސްކޮށްފި 2 ދުވަސް 46 މިނެޓް ކުރިން comment 2
DB released 01.