Sun Online
Island Council Total Seats: 502
           
Total Seats: 502
Total Counted: 561
254
174
18
17
0
98
Atoll Council Total Seats: 67
           
Total Seats: 67
Total Counted: 67
41
16
0
3
0
7
City Council Total Seats: 23
           
Total Seats: 23
Total Counted: 23
21
1
0
0
1
0
މޭ 6، 2017: ލޯކަލް ކައުސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ބައެއް ވޯޓް ފޮށިތަށް ގުނަން ފެށުން -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ
LAST UPDATE 1 year 3 month ago

އެެއް ޕާޓީއަކުން އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި އެމްޑީޕީ ހޯދައިފި

  • އެމްޑީޕީއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވޭ ޖުމުލަ 294 ގޮނޑި
  • ޕީޕީއެމްއަށް މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 207 ގޮނޑި
  • މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް 106