Sun Online

އެންމެފަސް

ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަ މަސް: ދުންފަތާ ދުރުހެލިވުމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ދުވަސްވަރެއް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ހަބޭސް ބޮޑު ބެރު ގުރޫޕުގެ ލަވަތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ސަން ޕްލޭއިން 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕަރިނީތީ އާއި އަރްޖުން އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކުރީގެ ބަތަލާ ގީތާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު ފިލައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ގިނައިން ކެއުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ޔޫސޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ސަން ޕްލޭ އަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ހާރުދަމު ކެއުންބުއިން ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކާބޯތަކެތި ބުރަ މަސައްކަތުން ދެން ރޮށި ފިހާނެކަމެއް ނެތް! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
ބޮލީވުޑް އެސިޑު ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ލަލީތާގެ ކައިވެނީގެ ހަދިޔާ އަށް ވިވެކް ދިނީ ގެއެއް! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދުބާއީ ދުބާއީގައި ޕޮލިސް ޑިއުޓީއަށް ރޮބޮޓެއް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ލައިފްސްޓައިލް އީމްގެ މޭކަޕް ކުލާހުގެ އަށް ބައިވެރިއަކަށް އަރަބް ފެޝަން ވީކު ކަށަވަރުވެއްޖެ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު އީމްއާ އެކު ބޭއްވި މޭކަޕް ކުލާހުން މަޝްހޫރު ފެޝަން ވީކެއްގައި ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތެއް 4 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ސަން ޕްލޭއަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ހާހަކަށް، ގިނަ ބަޔަކު ޗެނަލްވެސް ހަދައިފި 4 މަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 3
ކޮލަމް މާހެފުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ހުޅެވިހަނދުބަލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ އިޢުލާނެކެވެ. 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހިންދީ ޑްރާމާ މަރުވުމުގެ އަށް ގަޑިއިރު ކުރިން ރީމާ ވަނީ 'ނާމްކަރަން'ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޝޫޓުކޮށްފައި 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިއްހަތު ތަރުކާރީ ކެއުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ ހަށިގަނޑަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ 4 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ދުނިޔެ ވަށާ ބުރު ޖަހާ އެންމެ ހަގު އަންހެނާގެ ރެކޯޑަށް އަފްޣާން އަންހެނަކު ނުކުމެއްޖެ 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released.