Sun Online

އެންމެފަސް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ބައިވެރިންގެ "ޗޮއިސް" ދައްކާލައިފި، ޖަޖުން އަދި ބެލުންތެރިންގެ ޗޮއިސް އަކަށް ވާނީ ކާކުބާ؟ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 10
ބޮލީވުޑް ސޮނާކްޝީ ދެން ފެނިގެންދާނީ ޕާކިސްތާނު ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލުން! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަން އާއި ބިޕާޝާގެ ޖޯޑު ވަރަށް ގުޅޭ: ޖެނިފާ ވިންގެޓް 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ސޯނަމްގެ "ނީރްޖާ" އާއެކު އަނިލް ފަހުރުވެރިވެފައި! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމު، ހާދަރުގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒުކޮށްފި! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ގްރޭންޑް ފިނާލޭ ފަސްކޮށް، ފިނާލޭއަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަންނާނެއް! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 7
ހޮލީވުޑް ޕްރިންސް މަރުވީ އެއިޑްސް ޖެހިގެން، ފަރުވާއަށް އޭނާ ދެކޮޅު ހެދި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން އޭބީޔޫ ރޭޑިއޯ ސޯންގް ފެސްޓިވަލްގައި ބަތޫލް ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްދީފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު ބައްޕަގެ ފިލްމު "ޕަރިންދާ" އަލުން ކުޅުމަށް ބޭނުން: ޓައިގާ ޝްރޮފް 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ކޮމާންޑޯ 2"ގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން އަދާހް! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސަލްމާންގެ 'ސުލްތާން' އަށް ފުރުސަތު ދޭން ޝާހުގެ 'ރައީސް' ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
އެންސީއޭ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކޮމިކާއި މިއުޒިކަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުބާރާތް އިއުލާނު ކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ހައުސްފުލް 3"ގެ ޝޫޓިންގް ނިންމަލައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ޒަލީފާއި ފާލިހް ކަޓައި ޝަލަބީ، އިޝާން އަދި ލައިޝާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭއަށް! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 8
ހޮލީވުޑް ޖޭމްސް ބޮންޑުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ޑައިރެކްޓު ކުރި ގައި ހެމިލްޓަން މަރުވެއްޖެ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް: ގަދަ ތިނަކަށް ދަތުރު ކުރާނީ ކޮން ބައިވެރިންނެއް؟ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 10
ހޮލީވުޑް ސްޕައިޑަމޭންގެ އާ ފިލްމުން އަޔަން-މޭން! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
DB released.