Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ސަލްމާން އެންމެފަހުން ކައިވެންޏަކާ ދިމާއަށް! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
ފިލްމީ ދާއިރާ ޖުމައްޔިލް އާއި މަޖޫގެ "ވާށޭ މަށާ އެކީ" އޭޕްރިލް މަހު ރިލީޒު ކުރަނީ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ސުލްތާން" ކުޅުމަށް އަނުޝްކާ ވަރުގަދައަށް ތައްޔާރު ވަނީ! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ހެރީ ޕޮޓަރގެ އާ ފޮތެއް މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "މަސްތީޒާދޭ"ގެ މަންޒަރަކާ ގުޅިގެން ސަނީލިއޯން އާއި ވިރް ދާސް ހޫނުފެނަށް! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
ޒޭން މަލިކް ޒޭންގެ ފުރަތަމަ ލަވަ، ރިކޯޑަކާ އެކު ބިލްބޯޑު ހޮޓް 100 ޗާޓުގެ އެއްވަނައަށް 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ނިއު ގާލް" އަށް މޭގަން ފޮކްސް ގެސްޓް ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި އައިސްފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޑައިވާޖެންޓްގެ ފަހު ފިލްމަކަށް ޑައިރެކްޓެއް ނެތް! 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އެޑޭލްއަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ! 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ގިލްމޯ ގާލްސްގެ އޮރިޖިނަލް ކާސްޓު ލީޒާ ވީލްސް ސީރީޒް އިން ފެންނާނެ: ނެޓްފްލިކްސް 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ހަތް ސީޒަނަށް ފަހު "ދަ ގުޑް ވައިފް" ނިންމާލަނީ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދެ ބިލިއަންގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ތިންވަނަ ފިލްމަކަށް "ފޯސް އެވޭކެންސް" ވެއްޖެ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޕްރިޔަންކާގެ މިސްރާބު ކައިވެންޏަކަށް؟ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 4
ހޮލީވުޑް ޑައިރެކްޓަރސް ގިލްޑްގެ އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރު ކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް "ރެވެނަންޓް"ގެ ޑައިރެކްޓަރ އިންޏަރިތު އަށް! 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އަބީޝެކްގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފަހު އަމީތާބާއި އާއިލާ ފުރައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕިކްސާގެ "އިންސައިޑް އައުޓް" އަށް އެނީގެ 10 އެވޯޑު ލިބިއްޖެ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާން އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން: ކަރިޝްމާ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
DB released.