Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް އަލީ ފަޒަލް އާއި ރިޗާގެ އެކުވެރިކަން ލޯތްބަށް؟ 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް މަލާލާގެ ބަޔޮޕިކްގައި ފެނިގެން ދާނީ ޓީވީ ބަތަލާ ރީމް! 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިރާގު ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ކުރު ފިލްމް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން ސަލްމާނަށް ޗެލެންޖު ކުރި ސަޕޯޓަރެއްގެ ފޯނު ހަލާކުކޮށްލައިފި 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަމީތާބް ބައްޗަން ޓުވިޓާގައި އަމީތާބް ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 29 މިލިއަނަށް! 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް "އޮކްޓޯބަރ"ގައި މުޅިން އާ ބަތަލާ އެއް! 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ނާޝިދު (ފްލޫ ނާޝިދު) ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއްގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ދިރާގުން ނާޝިދަށް ޓުރިބިއުޓެއް! 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން "ވޮންޑަ ވުމަން"ގެ ހެދުން އެޅުމުން މަލާމާތް ރައްދުވި ދެ އަންހެނެއްގެ ދިފާއުގައި ގަލް ގަޑޯ! 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ސެރީނަ ވިލިއަމްސް އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އާމިރު ޚާން ބިހާރުގައި ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އާމިރުގެ ފަރާތުން 25 ލައްކަ! 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް އާފްތާބް އާއި ނިންގެ ކައިވެނި ހަފްލާ ލަންކާގައި ބާއްވައިފި 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒް ކުރާނީ 2018 ގައި؟ 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ހިންދީ ޑްރާމާ "ޕެހެރޭދާރް ޕިޔާ ކީ" ދެއްކުން ހުއްޓާލައިފި 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އުފަން ދުވަހަށް "ސްވަރާގިނީ"ގެ ތަރި ވަރުން ކަޕޫރު ރާއްޖެގައި! 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ކެދާނަތު"ގެ ޝޫޓިންގް އަންނަ މަހު ފަށަނީ 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަޖޭ ދޭވްގަން ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯވް އިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ރުޅިއައިސްގެނެއް ނޫން: އަޖޭ 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ފިލުމް "ޒޯޔާ ފެކްޓާ"ގައި ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރު 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.