1 year 2 month ago

ނޭހާ ދޫޕީއާ އެކްސިޑެންޓުވުމުންވެސް އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެން އުޅުނީ ސެލްފީ ނަގަން

1 year 2 month ago

'އާޝިގީ 3'ގައި މަސައްކަތް ކުރަން ދެކޮޅެއް ނުހަދަން: އާލިއާ

1 year 2 month ago

ޕަރިނީތީގެ އިތުރު ލަވައެއް ވަރަށް އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރާނެ

1 year 2 month ago

ކަރަން އާއި ކާޖޮލް އެއްގަލަކަށް އެރީތަ؟

1 year 2 month ago

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ރައޫފް އެންސީއޭއިން ރިޓަޔާކޮށްފި

1 year 2 month ago

'ރޭސް 3'ގައި ފެނިގެންދާނީ ސަލްމާން!

1 year 2 month ago

ލިއޮނާޑޯ ރާއްޖެއިން ފުރަންޖެހުނީ "އާންމުންނާއެކު"!

1 year 2 month ago

އެޗްބީއޯ އިން ވަގަށް ނެގި ޑޭޓާގެ އަގު މިލިއަނުން އަދާކުރުމަށް ހެކަރުން އެދެފި

1 year 2 month ago

ސިދާރްތު ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވުމުގެ އުންމީދުގައި

1 year 2 month ago

ދިޝާ ޕަޓާނީ އާއެކު 'ބާޣީ 2'ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

1 year 2 month ago

ޖެޓުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ލިއޮނާޑޯ ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި!

1 year 2 month ago

އާމިރު ޚާނާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ކިރަންއަށް ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިއްޖެ

1 year 2 month ago

"ހައްދު"ގެ އޯޑިއޯ އަލްބަމާއެކު "ބީހިލާށޭ" ލަވަ ރިލީޒް ކޮށްފި

1 year 2 month ago

ދިލިޕް ކުމާރު އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި، އެކަމަކު މިހާރު ހާލު ރަނގަޅު

1 year 2 month ago

"ދެސްޕަސީތޯ" އެންމެ ފަހުން ހުރިހާ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

1 year 2 month ago

ސުޝާންތު އާއި ޝްރައްދާ އެކުގައި

1 year 3 month ago

ދިލިޕް ކުމާރުގެ ހާލު ގޯސްވާން ފަށައިފި: ޑޮކްޓަރުން

1 year 3 month ago

'ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް': ދެމީހުން ދިމާނުވި ނަމަ މާ ރަނގަޅުވީސް!

1 year 3 month ago

"ނޭދެން ވަކިވާކަށް"ގެ ފަސްޓް-ލުކް ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކޮށްފި

1 year 3 month ago

ތައިމޫރު އެންމެ ވައްތަރީ އޭނާގެ ކާފަ ރަންދީރު ކަޕޫރާ: ކަރީނާ

އިތުރު ޚަބަރު