އެންމެފަސް

ސަލްމާން ޚާން އަކްޝޭ އާއެކު ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން މި ހުރީ ތައްޔާރަށް: ސަލްމާން ޚާން 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސޯދު ނުގެއްލޭ، ލަވަތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮއިސް"ގެ ޓިކެޓަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑު! 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސައިފް ޢަލީ ޚާން ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ އާންމު ކުރުމުން ކަރީނާ ފުރަތަމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު: ސައިފް 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސަލްމާން ޚާން 'ސުލްތާން' އަށް ފަހު ހަށިގަނޑު ލުއި ކުރުން ވެގެން ދިޔައީ ވޭނަކަށް: ސަލްމާން 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އެންމެން ވެސް 'ބޭގަމް ޖާން'ގެ ޓްރެއިލަރ ބަލަައިލަން ވާނެ: ވިދްޔާ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކަރީނާ ކަޕޫރު ޒީ އެވޯޑުގައި ކަރީނާގެ ޓްރިބިއުޓް ހަތަރު ޚާނުންނަށް! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޒީ އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުންނަށް ހޮވުނީ އާލިއާ އާއި އަމީތާބް! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު އަމްޖޭގެ "ގިލަން"ގެ ދިގު އިންތިޒާރަށް މިއަހަރު ނިމުމެއް އަންނާނެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އައިޑޮލްގެ ގަދަ 10 އަކުން ޖާގަ ނުލިބި ޝަޒާ ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފި، ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑު! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޚާނުންނަށް ލިބިފައިވާ މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން މިހާރު އުނދަގޫ: ވަރުން ދަވާން 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އިންޓަވިއުއެއްގެ މެދުތެރެއިން ރިޕޯޓަރެއްގެ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނީ އަނުޝްކާ! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ސުޝްމީތާ އަދިވެސް ހުސްކޮށް ހުންނަނީ ކީއްވެ؟ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ދިވެހި ފިލްމު ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސީޒަން ދެ ދުވަހަށް ޝޫޓިންއާ ދުރަށް! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ 10 ހޮވުމަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ' އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released.