Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ސަންޖޭ އެނބުރި އަންނަ ފިލްމު، 'ބޫމީ'ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަމީތާބާއި ރިޝީ، ބައްޕަ އާއި ދަރިފުޅުގެ ރޯލުން! 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓް "މީ ލޯތްބަކީ"ގެ މިސްރާބު ވާދާޢީ ޝޯތަކާ ދިމާއަށް! 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ހިންދީ ޑްރާމާ 'ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން'ގައި އިޝީތާ ބައްލާގެ ކެރެކްޓަރު މަރާލަނީ؟ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޓިއުބްލައިޓް' އަކީ 'ލިޓްލް ބޯއި'ގެ ކޮޕީއެއް؟ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އަމީތާބް އާއި ރިޝީ އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޖަސްޓިން ބީބާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން މޮނިޓާ ކުރާނީ ސަލްމާންގެ ބޮޑީގާޑު 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން'ގެ ލީޑު ރޯލަށް ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް ހަމަޖައްސައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޓިއުބްލައިޓް' ގެ ޓީޒަރ އިން އެކަނި ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އަސަރު ކުރުވައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޗައިނާގެ 9000 ސިނަމާގައި 'ދަންގަލް' ދައްކަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން މޯނީ ރޯއީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރާނީ ސަލްމާން ޚާން! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޝަލަބީގެ "ބޭނުމޭ އިޝްގާ" އަޑު އަހަން އެންމެން ބޭނުންވެފައި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ބާހޫބަލީ'ގެ ތަރި ޕްރަބާސާ ކައިވެނި ކުރަން އެދި 6000 ހުށަހެޅުމެއް! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަކްޝޭ ކުމާރު ހައްގު ނޫން ކަމަށް ބުނަމުން ދަނިކޮށް އަކްޝޭ އަށް ގައުމީ އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން ޕީވީ ސިންދޫގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ވެސް ފިލްމެއް އުފައްދަނީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ބާޣީ 2' ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އަކްޝޭ ކުމާރު އަކްޝޭއަށް ގައުމީ އެވޯޑު ހައްގު: ސުނިލް ޝެޓީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released.