އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ބަނޑުގެ އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ދަރްމެންދުރަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
ޝާޚް ރުކް ޚާން ހަތަރު ވަނަ 'ޔަޝް ޗޯޕްޅާ މެމޯރިއަލް އެވޯޑު' ޝާހަށް! 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަރީނާ ކަޕޫރު ކަރީނާ އާއި ސައިފް އަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޕާކިސްތާން ފަންނާނުން ބޮލީވުޑުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އެމްއެސްއެން 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރީތީގެ ރާނީ މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު، ޕުއެޓޮ ރީކޯގެ ރީތީގެ ރާނީއަށް 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަންގަނާ ރަނައުތު ރިތިކަށް ފޮނުވި އީމެއިލްތައް ލީކުވުމުން ވަރަށް ރުއިން: ކަންގަނާ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސައިފް ޢަލީ ޚާން ސައިފް އާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި ކެތްމަދުވެފައި! 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޕާކިސްތާނުގައި ބޮލީވުޑް ފިލްމު ދެއްކުން މަނާކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ނަވްޔާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުތުމަކީ އޭނާގެ މަންމަ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން! 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ސޯނަމް ކަޕޫރު ސޯނަމް ކަޕޫރު ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު ވަނީތަ؟ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދިލިޕް ކުމާރު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް: އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންސް "ލޫދިފާ" އަށް! 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޕަލް ނިންޓެންޑޯއިން އެޕަލް ޑިވައިސްތަކަށް ސުޕާ މާރިއޯ ރިލީޒް ކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ޕޮކެމޮން ފަސް މަސް ފަހުން ރާއްޖެއަށް ޕޮކެމޯން ގޯ ރިލީޒް ކޮށްފި! 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް ކެޓްރީނާ އާއި ދީޕިކާ އެންމެ ފަހުން އެއް ގަލަކަށް އެރީތަ؟ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޕްރިޔަންކާ ޔުނިސެފްގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް! 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑުގެ ފޭސްބުކް ކުއިޒަކާ އެކު 100 މީހަކަށް ހިލޭ ސްޓާ ވޯސް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު! 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released.