އެންމެފަސް

ޝާޚް ރުކް ޚާން މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއް ޝާހު އާދެކޮޅަށް ހުށަހަޅައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން 'ޑްރެގަން'ގައި ރަންބީރު އަދި އާލިއާ އާއެކު އާމީތާބް ވެސް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ކަންގަނާ ރަނައުތު މި އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުން: ކަންގަނާ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 19 އަހަރަށް ފަހު "އަމާނާތް" އަނެއްކާވެސް މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މަލިކާ މާލެއާ އެއްދުވަހެއްގައި "މަލިކާ" އަތޮޅު ތެރެއަށް! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު "މަލިކާ"އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަރްޖުން އަދި ޝްރައްދާގެ 'ހާފް ގާލްފްރެންޑް' ރިލީޒް ކުރާނީ މެއި މަހު 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ރަންބީރު ކަޕޫރު ރަންބީރު މުޅިން ތަފާތުކޮށް، އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިިފި! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާނީ އެނބުރި އަންނަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ވިޝްކާ"ގެ ޓިކެޓް ޝްވެކް ސިނަމާއިން ވިއްކަން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ފަސް އެވޯޑާއެކު އަޑެލް ގްރެމީ އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު މަޝްހޫރު ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު "ނޯޓީ 40" ލޯންޗުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން comment 6
ސޮނާކްޝީ ސިންހާ "ބެޓެރި ފުލް" ކޮށްލައިގެން ސޮނާކްޝީ އެނބުރި އިންޑިއާއަށް! 2 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2' ވެސް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓް ޝޯއަށް ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވަރުގަދަ ޓީމެއް 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން ރިޓަޔާ ވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އަމީތާބް ބައްޗަން 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް އަކްޝޭގެ 'ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2'އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released.