Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ-ރަންވީރު، ބަންސާލީގެ އިތުރު 3 ފިލްމެއްގައި؟ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސައިނާ، އައިޑަލް ފެއްޓީވެސް ގޯލްޑަން މައިކާއެކު! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޕަރީ: އަސްލު ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ވާނެބާ؟ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަޕިލް ޝަރްމާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ޝާހީ ކައިވެނީގައި ޕާފޯމް ކުރާނީ އެޑް ޝީރަން؟ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ތިންވަނަ ސީޒަން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށަނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ބްރަހްމަޝްތުރާގެ ޝޫޓިންއަށް އާލިއާ އާއި ރަންބީރު ބަލްގޭރިއާއަށް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބޭނުންވަނީ ޝާހްރުކް އާ އެކީ ފިލްމެއް ކުޅެލަން: ޕްރިޔާ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ލީނާގެ ޝޫޓިންގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައި، ރިލީޒްކުރުން އޭޕްރިލް ނުވަތަ މެއި މަހު! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޝްވެކް ސިނަމާ ޕީޓާ ރެބިޓް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާއަށް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އެންމެންގެ ނަޒަރު މިކުއްޖާއަށް، މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް މިކުއްޖާ! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް ކިކް 2ގެ ބަތަލާ އަކަށް އަމީ ޖެކްސަން ހަމަޖައްސައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ވަކިން ލޯބިން ވަކިން ލޯބިންގެ "ހިތުގެ ނަށާ ރާނީ" ރިލީޒްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް: މަރީގެ 40 ވަނަ ވާހަކަ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އެކްޓަރު އިދްރީސް އެލްބާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރިތިކް އާ ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.