Sun Online

އެންމެފަސް

ފިލްމީ ދާއިރާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ލުއި ލޯނު ދެނީ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު އެއްކޮށް ފިލްމަކުން ފެންނަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ދާދާސާހެބް އެވޯޑް ތަމަންނާއަށް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ހޮލީވުޑް ވީކެންޑް ބޮކްސް އޮފީސް: ރޮކްގެ "ރެމްޕޭޖް" އަށް އެއްވަނަ ލިބުނީ ކިރިޔާ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް "ޓާމިނޭޓާ" ރިބޫޓްގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ދީޕިކާ ވެސް ޕްރޮޑަކްޝަން އާ ދިމާލަށް؟ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އީޑީއެމް ނައިޓާއެކު އައިޑަލްގެ ދަތުރު ރައިހާން ނިންމާލައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ހޮލީވުޑް "ބަމްބުލްބީ"ގެ ލިޔުންތެރިޔާ އާއެކު "ބެޓްގާލް" ފިލްމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ވަރުންގެ 'އޮކްޓޯބަރ' އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ޓްރުތް އޯ ޑެއާ" ޝްވެކްގައި ދެއްކުން ފަސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ހުށަހެޅުންތައް ރެގޭ ސްޓައިލަށް، ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ވެސް ރީތި ހުށަހެޅުމެއް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދާދާސާހެބް ފާލްކޭ އެވޯޑު ވިނޯދު ކަންނާއަށް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "102 ނޮޓް އައުޓް" އަށް އަމީތާބް އަދި ރިޝީ ވެސް ލަވަ ކިޔަނީ! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ދަޅްކަން"ގެ ސީކުއަލްއެއް ހަދަނީ؟ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މިއުޒިކް އެޕަލް މިއުޒިކްގައި ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ ރެކޯޑް ކާޑީ ބީ މުގުރާލައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްރީދޭވީ ގައުމީ އެވޯޑު ސްރީދޭވީއަށް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޕީއެސްއެމް ޝޯތަކަށް އޮލިމްޕަސް ދޫކުރާ އަގު 50 ޕަސަންޓު ހެޔޮކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released 01.