އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެވޯޑު ހޯދާކަށް ނޫން: ސުޝާންތު 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ސަންޖޭ ދަތު ސަންޖޭ ދަތު ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރިޝްމާ މިފަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ ވިޔަފާރިވެރިޔަކާ! 1 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހާމަކުރަން ފަސްޖެހެނީ ކީއްވެ؟ 1 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 9
ބޮލީވުޑް ޝްރިޔާ ސަރަން ރާއްޖޭން ދިޔައީ ހިތާ ދެކޮޅަށް! 1 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް އަރްބާޒާ މައްސަލަ ޖެހުނަސް މަލައިކާ 'ދަބަންގް 3' ޕްރޮޑިއުސް ކުރާނެ! 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރިތިކް އާ ދެމީހުން މައްސަލަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ޔަމީ ބުނެފި 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ރާބްތާ" އަަންނަ ޖޫން މަހުގައި ސިނަމާއަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދިވެހި ފިލްމު "ހައްދު"ގެ ޝޫޓިން ރ. ވާދޫގައި ނިންމައި ބައެއް ތަރިން މާލެއަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސަންޖޭ ދަތު ޖަލުން މިނިވަންވިތާ އަހަރެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ސަންޖޭ ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރެއް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާއަށް އަނިޔާވެ 'ޕަދްމާވަތީ'ގެ ޝޫޓިން އާ ދުރަށް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އައްފާން ރުޅިއައިސްގެން ދޫކޮށްދިޔަ ގޮނޑީގައި އައްމަޑޭ! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ގަދަ ފަހަކުން ޖާގަ ނުލިބި ނަބީލް ކަޓައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
މުނިފޫހިފިލުވުން މީރާ އާއި ފާލިހް ކައިވެނި ކޮށްފި، ދެމަފިރިން ފެނުނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
މުނިފޫހިފިލުވުން މީރާއާއި ފާލިހްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގައި މިއަދު ''ބާރުކޮށް ގޮށްޖަހާލަނީ''! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް 'ޓިއުބްލައިޓު'ގެ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒް ކުރާނީ އަންނަ މަހު 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރިސްމާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.