Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ކާޖޮލް އާއި ދަނުޝްގެ 'ވީއައިޕީ 2' އަށް ވެސް ތަރުހީބު ބޮޑު! 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ސުނީދީ ޗޯހާން އިނީ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ރޭސް 3'ގައި ސަލްމާންއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ ޑެއިޒީ ޝާހް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ފެނުގެ ކާރިސާއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ސްޓޭޓަކަށް ބުރޫނޯ މާސް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އަކްޝޭގެ 'ޓޮއިލެޓް'އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަންނަ މަހުގެ ފިލްމުތަކަށް ބެލުންތެރީންގެ ބޮޑު އިންތިޒާރެއް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އިންޑިއާ ނޭހާ ދޫޕީއާ އެކްސިޑެންޓުވުމުންވެސް އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެން އުޅުނީ ސެލްފީ ނަގަން 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އާލިއާ ބަޓް 'އާޝިގީ 3'ގައި މަސައްކަތް ކުރަން ދެކޮޅެއް ނުހަދަން: އާލިއާ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޕަރިނީތީގެ އިތުރު ލަވައެއް ވަރަށް އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރާނެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަން އާއި ކާޖޮލް އެއްގަލަކަށް އެރީތަ؟ 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ރައޫފް އެންސީއޭއިން ރިޓަޔާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސަލްމާން ޚާން 'ރޭސް 3'ގައި ފެނިގެންދާނީ ސަލްމާން! 2 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ލިއޮނާޑޯ ރާއްޖެއިން ފުރަންޖެހުނީ "އާންމުންނާއެކު"! 2 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން comment 11
މުނިފޫހިފިލުވުން އެޗްބީއޯ އިން ވަގަށް ނެގި ޑޭޓާގެ އަގު މިލިއަނުން އަދާކުރުމަށް ހެކަރުން އެދެފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސިދާރްތު ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވުމުގެ އުންމީދުގައި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދިޝާ ޕަޓާނީ އާއެކު 'ބާޣީ 2'ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ޖެޓުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ލިއޮނާޑޯ ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި! 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
DB released.