Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ކޮކާ ކޯލާ ކޮކާ-ކޯލާގެ ފުރަތަމަ ދިވެހި އިސްތިހާރާއެކު ޝަލަބީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް! 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 8
ބިޕާޝާ ބާސޫ ކުއްޖަކު ހޯދާކަށް އަދި ނުވިސްނަން: ބިޕާޝާ 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އެސިޑު ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ލަލީތާގެ ކައިވެނީގެ ހަދިޔާ އަށް ވިވެކް ދިނީ ގެއެއް! 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސެލީނާ އަށް މިފަހަރު ވެސް ލިބެނީ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ޓޮޕް ގަން"ގެ ދެވަނަ ފިލްމެއް ކުޅޭ ކަމަށް ޓޮމް ކުރޫޒް އެއްބަސްވެއްޖެ 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފްގެ މަގާމު ރާޒިގަށް 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން "ނާނިއާ"ގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމާއެކު އާ ތިން ފިލްމެއް އުފައްދަނީ 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ޖެޓެއް އަޅާނުލާ އޮންނަތާ 30 އަހަރުފަހުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ 5 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ކުރީގެ "ޖޭމްސް ބޮންޑް" މަރުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ރަންބީރު ކަޕޫރު ރަންބީރު ނުހިމަނައި ވެސް ކިޝޯރު ކުމާރުގެ ބަޔޮޕިކް ކުރިއަށް ގެންދާނެ 6 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދަރިފުޅު ވެސް ކެމެރާގެ ކުރިމައްޗަށް! 6 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ފިލްމު 'ނީރްޖާ' އުފެއްދި ފަރާތްތައް ގޮވައިގެން ނީރްޖާ ބަނޮޓްގެ އާއިލާ ކޯޓަށް! 6 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް މަންޑޭއާއެކު ހަބޭސްގެ މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީއެއް ނެރެނީ 1 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
އާލިއާ ބަޓް ޝާހު އާއެކު ކުޅެން ހަމަޖެހުނު ފިލްމަށް އާލިއާ އެންމެ ފަހުން ނޫނެކޭ ބުނީތަ؟ 1 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން
ކަންގަނާ ރަނައުތު ކަންގަނާގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަންގައި ފެންނާނީ 80 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ރޯލުން 1 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ލީސާ ހޭޑަން އަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ 1 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ސަން ޕްލޭއަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ހާހަކަށް، ގިނަ ބަޔަކު ޗެނަލްވެސް ހަދައިފި 1 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 3
DB released.