Sun Online

އެންމެފަސް

އާލިއާ ބަޓް ކަލަންކްގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން އާލިއާ އަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ 14 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ރަންބީރު ބޭނުން! 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް އެމްޓީވީ އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ބްލެކް ޕެންތާ 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީގެ މިސްރާބު ބޮލީވުޑަށް؟ 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި "ރޭސް 3"އަށް އެއް ބިލިއަންގެ އާމްދަނީއެއް 2 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ހޮލީވުޑް އިންކްރެޑިބްލްސް 2: އެނިމޭޓެޑް ފިލްމަކަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީގެ ރިކޯޑު މުގުރާލައިފި 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެޕަލް އޯޕްރާއާ ގުޅިގެން އެޕަލްއިން އޮރިޖިނަލް ވީޑިއޯތަކެއް އުފައްދަނީ 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އައިފާ އެވޯޑު އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: ބަތަލާ ރޭކާގެ ހާއްސަ ހުށައެޅުމެއް 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި މީހަކަށް އަނުޝްކާގެ ފަރާތުން ފިލާވަޅެއް! 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޓައިގާގެ "ރާމްބޯ" ރިލީޒް ކުރާނީ 2020ގައި 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް ޔަޝް ރާޖްގެ ފިލްމަކުން މިފަހަރު އަކްޝޭ! 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ޝިލްޕާ ޝެޓީ ޝިލްޕާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ލަވްރާތުރީގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރަންވީރުއާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: ރަންބީރު 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ވީރޭ ދި ވެޑިންގެ ސީކުއެލް އެއް ހަދަނީ 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.