Sun Online

އެންމެފަސް

ނަލަހިޔާ ތަފާތު އެކި އިނާމުތަކާ އެކު ނަލަހިޔާ ރޯދަ ސޭލް 4 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
އެޑްވަޓޯރިއަލް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ: 23 އަހަރުވީ ކުންފުންޏަށް ހަތަރު އަހަރުތެރޭ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް 5 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 55 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި 6 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ބެލްޖިއަމްގައި ކުރިއަށްދާ ސީފުޑް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ 7 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި 10 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެމެޒޯންގެ ޕެކޭޖުތައް ކާރުގެ ޑިކީއަށް 10 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ފެންނަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުތައް ރަނގަޅު: އިފޮޕްކާ 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން އައިއެމްޓީއެމް ފެއާ އެންޑޯޒް ކޮށްފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ހައިރައިޒްގެ ތިންވަނަ އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރުކަމަށް ސަން 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
މީރާ މީރާގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 2 ދުވަސް 57 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އީވޯ އީވޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައި މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމު 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
މެގަ މޯލްޑިވްސް މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައިން އުނިކުރި ބައި ދޭން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ބީބީއެމް އިން ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މާސްޓާކުލާހެއް ބާއްވައިފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ސަން ސިޔާމް ސަން އަކުއާ ބްރޭންޑުގެ ތިންވަނަ ރިސޯޓް "އިރު ވެލި" އޮކްޓޯބަރުގައި ހުޅުވަނީ 3 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އެރެބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް ދުބާއީގައި ފަށައިފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ކަސްޓަމްސް މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ އެކްސްޕޯޓު 49 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫއަށް މިދިޔަ އަހަރު 580 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.