މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ އިންފުލުއެންޒާ ރޯގާއާ ގުޅޭގޮތުން، އާންމުންނަށް އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަން އިން ގެނެސްދޭ ހާއްސަ ކަވަރޭޖް.

  • އިންފްލުއެންޒާއާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
  • އެޗްވަންއެންވަން ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 50އަށް ވުރެ މަތި
  • ސްވައިން ފްލޫޖެހިގެން މިހާތަނަށް އެކަކު މަރުވެފައިވޭ