Sun Online
ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަފްޒަލް ހޮސައިން (27އ) -- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަފްޒަލް ހޮސައިން (27އ) -- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ބަރަހަނާ މަންޒަރު ދެއްކި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު
ލިޔުނީފަތުހުﷲ ޔާމީން ސައީދު

ކުޑަކުއްޖަކަށް ބަރަހަނާ މަންޒަރު ދެއްކި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހޯދަމުން ދަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އަފްޒަލް ހޮސައިން، 27، އެވެ. ފުލުހުން ހުނީ އޭނާ ހޯދަމުން ދަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބަރަހަނާ ދެއްކި ކަމަށް ބުނެ، ތ. މަޑިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށެވެ.

އޭނާ އާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ އެކަން ފުލުހުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.